Paraplyprojekt: byutveckling

Våra paraplyprojekt Byutveckling innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att utreda behov och förutsättningar för utveckling som stärker platsen och skapar gemenskap.

Målgrupp för projektet är byalag, byaföreningar, idrottsföreningar m.fl. som vill arbeta med att tillsammans med bygdens invånare ta fram vilka utmaningar som bygden står inför och arbeta med att ta fram en plan för byutvecklingsarbete.

Varje delprojekt kan få stöd upp till 50.000 kr för olika kostnader. Exempel på aktiviteter kan vara annonsering, lokalhyra, öppna möten, mötesmaterial, fika, inspiratör, processledare mm. Stöd för investeringar kan inte ges.

Delprojekten kan genomföra olika aktiviteter för att exempelvis utreda behov och förutsättningar, skapa samsyn och hitta gemensamma vägar framåt för byutveckling. Aktiviteterna kan även bestå av bymöten, studiebesök, kartläggningar, förankringsarbete, marknadsundersökningar eller kompetensutveckling.

Delprojektet bör ha en tidsram på 6-8 månader för planering från första mötet. Antal träffar för en byutvecklingsprocess bör vara minst tre för att ha involverat så många som möjligt.

Ansök

Innan du ansöker är det bra om du har varit i kontakt med leaderkontoret. För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten för delprojekt inom paraplyprojektet Byutveckling och skickar med e-post till leaderkontoret på info@skanesess.se.

 

Dela: