Föreningen

skane-ess-medlem

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Skånes Ess. Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Skånes Ess.

Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Skånes Ess har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Varför heter vi Skånes Ess?

”Det föreslagna området kan sägas utgöra ett helt Skåne i miniatyr eftersom det i sig rymmer samtliga skånska landskapskaraktärer. Här finns skogar och slätter, sjöar och stränder. Området associeras också med snapphanebygd, stor- och småskalig livsmedelsproduktion och smakupplevelser.

Det handlar mycket om att utveckla samsyn, samspel och service. Alla dessa beskrivande ord med initialen S gav oss inspiration till namnet Leader Skånes Ess! Esset är högsta kortet i leken och får symbolisera vår gemensamma vilja att utvecklas och bli ledande i stort och i smått. I en kortlek finns som bekant fyra ess – lika många till antalet är de kommuner som ingår i det föreslagna Leaderområdet; Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge – Skånes Ess!”

Utdrag ur strategin 2007-2013

Leaders organisation

Varje leaderområde är en egen organisation med sin egen lokal utvecklingsstrategi, sitt eget leaderkontor och sitt eget LAG. Organisationsformen är ideella förening.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på de behov som finns och framförs av boende och verksamma i området. Inför nuvarande programperiod gjorde i Sverige en urvalskommitté en bedömning av strategierna, poängsatte och rangordnade dem. Budget tilldelades utifrån en fördelningsnyckel till 48 leaderområden, med pengar från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.

I utvecklingsstrategierna beskrivs hur de lokala partnerskapen, LAG – lokal aktionsgrupp, ska leda arbetet i leaderområdet. Organisationsformen är ideell förening. I LAG sitter personer från ideell, privat och offentlig sektor med god lokal förankring. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin bedömer projektansökningar och prioriterar bland dem.

Varje leaderområde har också ett eget verksamhetskontor. Till leaderkontoret kan du vända dig med din projektidé och få råd om hur du utformar en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Dela: