Projekt i havs- och fiskerifonden

utokat_leaderomrade_fylld_SkESS+sydostra

När du ska söka projekt inom lokalt ledd utveckling som finansieras från havs- och fiskerifonden ser ansökningsprocessen något annorlunda ut. Vårt grannområde, LEADER Sydöstra Skåne, administrerar dessa projekt också när de genomförs i Skånes Ess.

Får du besked från oss att ditt projekt kommer finansieras från havs- och fiskerifonden betyder det att det kommer bedömas utifrån LEADER Sydöstra Skånes strategi och urvalskriterier. Bilagan till ansökan med lokala frågor är därför inte densamma som när projekten finansieras från landsbygdsfonden, socialfonden eller regionalfonden. Vi på Skånes Ess hjälper dig givetvis med råd om hur ansökan ska utformas.

Precis som vanligt måste du till Jordbruksverket skicka en fullmakt från den organisation du representerar för att kunna söka stöd med din e-legitimation. Det är bra att ordna med i tidigt skede. Tänk på att leaderkontoret behöver en kopia på fullmakten.

Observera att du i e-tjänsten när du gör Steg 1 ska ange att du söker stöd i leaderområdet LEADER Sydöstra Skåne!

När din ansökan steg 2 är komplett tas den upp av arbetsutskottet för havs- och fiskerifonden, som har representanter med från både Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skånes LAG. Utskottet gör en direkt rekommendation till LAG-beslut.

Till ansökan/mina sidor

Dela: