Ansökan

ansokan-leader 719x370

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget (med kostnadsunderlag) samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan/mina sidor Jordbruksverket

Ansökan steg för steg

1. Testa er projektidé (åtta frågor)

Har ni en projektidé ni tror skulle vara till nytta för bygden, men behöver finansiering? Utmärkt! Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av med oss på leaderkontoret om er idé passar inom just lokalt ledd utveckling,  eftersom det finns flera olika typer av projektstöd. Använd gärna ”åtta frågor” som hjälp – då går det snabbt och vi på leaderkontoret får en bra överblick.

2. Skånes Ess återkopplar

När vi fått in en idé återkopplar vi till er. Tror vi att idén kan bli ett leaderprojekt får ni råd om hur ni går vidare och om det är något ni behöver jobba mer på. Kanske tror vi att det finns andra stöd som skulle vara bättre – då får ni reda på det också.

3. E-legitimation och fullmakt

Förbered er inför ansökan genom att ordna e-legitimation och fullmakt från den organisation ni representerar. (Glöm inte att skicka en kopia på fullmakt och intyg om firmatecknare till leaderkontoret!)

Ansökan görs elektroniskt och med e-legitimation på Jordbruksverkets Mina sidor. E-legitimation är en elektronisk ID-handling som används för att säkert legitimera sig på internet. Kontakta din bank för att ta reda på hur du skaffar e-legitimation om du inte har någon.

Ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling görs alltid för en förening, företag, organisation eller myndighet. (Det är inte möjligt för privatpersoner att söka.) För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den förening, företag, organisation eller myndighet du representerar godkänna det genom en fullmakt.

4. Ansökan steg 1

I steg 1 besvaras ett fåtal övergripande frågor. Det är från det datum Ansökan steg 1 kommit in som det sedan går att räkna kostnader, förutsatt att projektet blir beviljat.

 

5. Projektplan

Skriv gärna en traditionell projektplan som ger er en god överblick av vad ni ska åstadkomma i projektet. Projektplanen är ett viktigt styrdokument som visar riktningen för vad som ska genomföras. Den kan användas som bilaga i nästa steg. Ta gärna hjälp av vår projektplansguide!

6. Ansökan steg 2

Steg 2 är mer omfattande och görs efter avstämning med leaderkontoret. I steg 2 ska samtligt underlag som behövs för att LAG (Local Action Group) ska kunna bedöma projektet finnas med: projektplanen, detaljerad budget med underlag för kostnader samt eventuella tillstånd. Uppgifterna från projektplanen användas för att besvara e-tjänstens frågor (klipp-och-klistra).

Er idé måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Skånes Ess för att kunna beviljas stöd. För att LAG ska kunna bedöma projektets nytta och bidrag till strategin behöver ett antal kompletterande lokala frågor besvaras.  Har inte de lokala frågorna besvarats i projektplan måste en separat bilaga med svaren skickas med i steg 2. Ta gärna hjälp av urvalskriterierna, som LAG använder för bedömning, för att inte missa något. Strategin i sin helhet hittar du till höger i nedladdningsbar version, men finns också beskriven här.

I steg 2 redovisas detaljerad budget för projektet, som kan bifogas e-ansökan som separat fil. Tänk på att det krävs beräkningsunderlag i form av offerter eller jämförande prisuppgifter för att styrka kostnaderna. Alla projekt ska innehålla offentlig medfinansiering. Har du inte redan det med dig har leaderkontoret möjlighet att lägga in sådan.

7. Återkoppling och eventuell komplettering

Har ni fått med precis allt omedelbart? Suveränt! Ofta kan ansökan behöva kompletteras på något sätt innan den är fullständig och redo att gå till bedömning. Leaderkontoret handlägger och meddelar er om något saknas.

8. Beredning och bedömning

Så är det äntligen dags! Ansökan är komplett och går vidare för bedömning. Det är LAG (Local Action Group), den lokala styrelsen, som bedömer om projektet ska beviljas stöd. Detta görs vid LAG-möten som hålls ca 6 gånger per år.  Ansökan har dessförinnan hanterats i beredningsgrupp och arbetsutskott (AU) som poängsatt projektet. Ansökan måste vara komplett senast sex veckor före LAG-möte för att tas upp för bedömning.

LAG-beslutet med motivering skickas till er inom tio dagar efter LAG-mötet. Det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

Dela: