LAG

Personer från våra lokala ideella, privata och offentliga sektorer bildar tillsammans LAG, en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i leaderområdet. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG (den lokala aktionsgruppen) utgör styrelsen i föreningen Skånes Ess och består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Nedan är LAG-ledamöter efter årsmöte 21-04-21.

Offentlig part ordinarie

Sara Widesjo
Sara Widesjö
Vice ordförande. (Bromölla kommun)

Är utbildad landskapsvetare och arbetar som turismstrateg på Bromölla kommun. Brinner för friluftslivs- och hållbarhetsfrågor.

Kenne Jönsson
(Kristianstad kommun)

Uppväxt i en familj, i ett mindre mellanskånskt samhälle, med kopplingar både till Tomelilla på Österlen och till Skärhus på Linderödsåsens sluttningar. Med internationella yrkeserfarenheter från bl.a. utlandstjänstgöring med Försvarsmakten och som konsult hos PR och Marknadsföringsbolaget Atlantic Link i Köpenhamn ser jag ofta hur man med lite nytänkande och kreativitet på lokal nivå kan gynnas av att tänka lite större och se möjligheterna före hot. Lång erfarenhet ifrån turism/resebranschen både med försäljnings- och utvecklingsrelaterade frågor.Har även andra styrelseuppdrag. Några av fritidsintressena är matlagning, vin, golf, jakt, film och gärna i gott sällskap

Jessica Nilsson
(Osby kommun)

Arbetar som utvecklingsstrateg på Osby kommun med kommunövergripande styrnings- kvalitets, och utvecklingsfrågor samt som kommunens EU-samordnare. Jag brinner för god service till invånare, företagare och besökare och ser det som självklart med samverkan. Jag har flerårig erfarenhet av ledarskap och har också varit projektledare i kommunövergripande projekt. På fritiden njuter jag av långa promenader i naturen, musik och av att läsa en bra bok

Tommy A Johansson
(Östra Göinge kommun)

Strategisk utredare för Östra Göinge kommun med stort intresse för bredband och digitala tjänster. Ingått i ett flertal styr- och urvalsgrupper och haft ledande ställning som förtroendevald. Har dessutom bred erfarenhet av utvecklingsfrågor och EU-fonder. Är utbildad lärare och rektor.

Offentlig part suppleant

Jenny Onnevik
Jenny Önnevik
(Bromölla kommun)

Kommunstyrelsens ordförande i Bromölla kommun. Stor erfarenhet från utvecklingsarbete samt folkhälso- och sociala frågor.

Katarina Honoré
(Kristianstad kommun)

LO Skåne 50 % och 50 % politiker. Har flertalet styrelseposter och är vice ordförande i landsbygdsrådet för Kristianstad kommun. Intresse för socioekonomiska frågor och landsbygdsfrågor.

Johanna Lindhe
(Osby kommun)

Administrativ chef i Osby kommun med ansvar för bland annat övergripande utvecklingsfrågor, digitalisering och kommunikation. Arbetar för en ständig utveckling med våra invånare i fokus.

Har ett stort intresse för digitaliseringens möjligheter och den ideella sektorns roll i samhället.

Fredrik Persson
(Kristianstad kommun)

Näringslivschef i Östra Göinge kommun. Har ett intresse för företagande, föreningsliv och fotboll. Styrelsemedlem i Balsby SK, Nyföretagarcentrum Kristianstad, Stiftelsen RUTH, Stiftelsen Destination Kristianstad Österlen samt styrgruppsarbete i TÖS.

Ideell part ordinarie

Carina Flodin
(Bromölla kommun)

Engagerad i flera arbetsgrupper inom kultur och näringsliv. Styrelseledamot i Bromölla Fritidscenter AB. Är egen företagare på Flodin Design och utbildad civilekonom. Kompetens inom internationella relationer, försäljning och marknadsföring samt stort intresse för samhällsutveckling.

Mewlid Kalinrih
(Kristianstad kommun)

Vice ordförande i Skånes Horn av Afrika förening och varit aktiv inom föreningslivet i ett stort antal år. Jobbar som sjuksköterska och är intresserad av utbildnings- och integrationsfrågor. Har varit engagerad i en rad olika projekt med inriktning  integration och samhällsutveckling.

Agne Andersson
Agne Andersson
(Osby kommun)

Stor erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som ordförande i Immelns fiskevårdsförening. Deltar i flera utvecklingsprojekt med miljöinriktning och har erfarenhet från LOVA och LIFE. Arbetar som kommunekolog i Osby med specialistkunskaper inom botanik, miljö och vattenvård. Tidigare lärare vid naturbruksgymnasium.

Gunilla Kärrdahl
(Östra Göinge kommun)

Pensionerad landskapsarkitekt, med erfarenhet i utvärdering av kommunal verksamhet, statistik och enkäter. Är aktiv i föreningar, framförallt Göinge Hembygdsförening.

Ideell part suppleant

Christer Adelsbo
(Bromölla kommun)

Har en 25 årig bakgrund som heltidspolitiker både som Kommunstyrelsens ordförande i Bromölla kommun och som riksdagsledamot.

Har flera styrelseuppdrag bla ordförande i Ifö Bromölla IF, ordförande i Iföverkens Industrimuseum, ledamot Ivetofta Sparbanks styrelse och ledamot i Skånes Fotbollsförbunds styrelse.

Birte Lau
(Kristianstad kommun)

Arbetar med marknadsföring och rådgivning inom sockerbetsfrö på KWS Scandinavia. Tycker en levande landsbygd är mycket viktigt, men också en ökad förståelse från allmänheten för lantbrukets och landsbygdens villkor. Att värna om biologisk mångfald samtidigt som ett livskraftigt lantbruk möjliggörs är  en viktig utmaning idag. Fritidsintressen är mina hundar, biodling, naturen och resor.

Tommy E Johansson
Tommy E Johansson
(Osby kommun)

Brinner för föreningslivets positiva påverkan på människor och vikten av det ideella inom samhället. Har under 14 år arbetat som kultur- och fritidschef inom offentlig sektor. Föreningsmänniska sedan 40 år och ordförande i en idrotts- och en samhällsförening.

Bosse Pehrsson
(Östra Göinge kommun)

Privat part ordinarie

Charlotte Akesson
Charlotte Åkesson
(Bromölla kommun)

Lantbrukare som driver föräldragården tillsammans med maken. Föreningsmänniska med engagemang ibland annat Ivetofta och Grödby byalag, Tunnbyringens folkdanslag och Ivetofta Hushållningsgille. Värnar om att bevara kunskapen om bygdens historia och att hålla landsbygden levande.

Yvonne Kievad
Yvonne Kievad
(Kristianstad kommun)

Beteendevetare med eget företag: Levande Liv Ledarutveckling. Är även verksamhetsledare i Christina – föreningen för företagsamma kvinnor, vice ordförande i Tosteberga byalag samt tidigare projektledare för leaderprojekt. Har flerårig erfarenhet både från industri- och handelsföretag samt lokal och regional utveckling och jämställdhetsarbete. Intresserad av olika kulturers påverkan på värderingar och liv.

Lotte Melin
Ordförande (Osby kommun)
Mobil: 070-8310237

Lantbrukare och politiker med flera styrelseuppdrag. Även ledamot i strukturfondspartnerskapet Skåne/Blekinge 2007-2015 samt Hållbar Utveckling Skåne. Starkt intresse för land- och vattenfrågor och hållbar utveckling.

Jon Marin
Östra Göinge kommun

Entreprenör inom besöksnäringen med bakgrund som kapten i armén. Stor erfarenhet av att jobba med hållbar naturturism och guidningar i naturen från Arktis till Antarktis. Bor och verkar till stor del i Göinge och brinner för friluftsliv, matlagning och networking.

Privat part suppleant

Filip Lindgren
Bromölla kommun

Filip Lindgren är stolt amatörpaleontolog, naturguide och storyteller på Ivön. Han är grundare av och driver Havsdrakarnas Hus & Åsens Fältstation i Bromölla. Sitter med i Styrelsen för Humleslingan och Geopark Skåne.

Per-Ingvar Nilsson
(Kristianstad kommun)

Utbildad i internationell ekonomi och arbetar som lärare på naturbruksgymnasiet i Önnestad. Ledamot byggnadsnämnden Kristianstad samt ett stort ideellt engagemang i samhället och företagandet.

Anders Edbro
(Osby kommun)

Utbildad skogstekniker med eget konsultföretag inom management, certifiering, personaluthyrning, borr- och sprängning samt jord- och skogsbruk. Yrkeserfarenhet av logistik och IT-system. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete, i bland annat Sportdykarförbundet, Ekeröds Byalag och Munskänkarna. Ordförande i LRF Osby Visseltofta.

Åse Mahtiesen-Larsson
(Östra Göinge kommun)

Verksamhetschef på Medvind i Glimåkra som är ett arbetsintegrerande socialt företag.  Utbildad i ledarskap med flera års erfarenhet från handeln både som egen företagare och anställd butiksledare inom olika branscher.  Brinner för hållbarhet, samhällsnytta och utveckling av människor och allas rätt till ett arbete. Deltagit i olika leaderprojekt bland annat Genväg Österlen och Glimåkra nästa.

Värnar om vår natur, landsbygden och dess utveckling.

Övriga partners ordinarie

Florence Svensson
Florence Svensson
Representerar perspektivet integration

Arbetar som integrationsinformatör samt projektledare  i Östra Göinge kommun. Stor vana av utvecklingsprojekt och samarbeten lokalt och internationellt, bla för  FN och Friedrich-EBERT Stiftungs Zambia-Office samt Migrationsverket. Utbildning inom projektledning, diplomatisk praxis, internationell PR och bokföring/redovisning. Brinner för migrations-, samhälls- och integrationsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Är utrikesfödd representant i LAG.

Fredrik Lager
Fredrik Lager
Representerar perspektivet landsbygdsutveckling.

Arbetar som landsbygdssamordnare på Kristianstad kommun. Bakgrund som civilekonom. Har arbetat med konkurrenskraftsfrågor i olika näringslivs- och landsbygdsprojekt och har erfarenhet som projektledare i såväl leader- som andra EU-projekt.

Mia Björkil
Krinova

Har arbetat med innovationsutveckling i mer än 20 år. Rådgivare i finansieringsfrågor för startups och små- och medelstora företag på Krinova Incubator & Science Park.

Övriga partners suppleant

Fredrika Braw
Representerar Högskolan Kristianstad och perspektivet innovation.

Innovationsstrateg på Högskolan Kristianstad. Arbetar med samverkan och driver högskolans utveckling av innovation och entreprenörskap i utbildningsprogrammen med hjälp av medel från Tillväxtverket. Har en bakgrund i näringslivet som bland annat konsultchef samt som verksamhetsledare inom integration och bred erfarenhet av olika samverkansprojekt och finansieringskällor. Brinner för utveckling av individ och samhälle. Styrelseledamot i Drivhuset Norden och ideellt engagerad i Hammarshus Rotaryklubb som ordförande för serviceprojekt och internationella kontakter. Utbildningsbakgrund fil mag psykologi.

Maria Hofvendahl
(LRF)

Har eget företag inom turism och fastigheter. Är utbildad lantmästare och tidigare lantbrukare mellan 1983-2018. Är vice ordförande i Lrf Skåne och SV Skåneland, ledamot i Strukturfondpartnerskapet Skåne/Blekinge, Krinova, LF Göinge Kristianstad samt Skånemejerier EK för. Därtill ordförande i partnerskap Alnarps Animaliegrupp. Stort intresse för företagsutveckling och ledarskapsfrågor.

Eva Berglund
(Skåne nordost)

Arbetar som planeringsstrateg på Kristianstads kommun med fokus på besöksnäring och leder arbetet med besöksnäringsfrågor i Skåne nordost. Brinner för utveckling och samverkan. Erfarenhet från ideellt styrelsearbete i Kristianstads damfotbollsförening och Skåneguide samt i bolagsstyrelse i Tourism in Skåne. Har arbetat i både Leaderprojekt och andra EU-projekt under många år.

Dela: