LAG

Personer från våra lokala ideella, privata och offentliga sektorer bildar tillsammans LAG, en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i leaderområdet. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG (den lokala aktionsgruppen) utgör styrelsen i föreningen Skånes Ess och består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Offentlig part ordinarie

Per-Anders Green
(Bromölla kommun)

Näringslivschef i Bromölla kommun med stor erfarenhet av näringslivs- och tillväxtsfrågor. Ungas företagsamhet och en levande landsbygd engagerar lite extra.

Peter Rosengren
(Kristianstad kommun)

Historiker, har tidigare jobbat på både Regionmuseet i Kristianstad och på Marinmuseum i Karlskrona. Uppväxt direkt vid havet i Åhus men numera bosatt norra Kristianstad (Nosaby). Jobbar numera på kultur- och fritidsförvaltningen i Rådhus Skåne. Har tidigare haft politiska uppdrag i socialnämnd, Agenda 21, kultur- och fritidsnämnd samt i Åhus hamn. Har arbetat i både EU-projekt och Leaderprojekt tidigare.

Ida Gustafsson
(Osby kommun)

Arbetar som kurator och sitter med i kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden i Osby. Medlem i biodlarföreningen i Glimåkra. På fritiden lockar köksträdgården, de egna hönsen, hunden och skogen.

Tommy A Svensson
Tommy A Johansson
(Östra Göinge kommun)

Strategisk utredare för Östra Göinge kommun med stort intresse för bredband och digitala tjänster. Ingått i ett flertal styr- och urvalsgrupper och haft ledande ställning som förtroendevald. Har dessutom bred erfarenhet av utvecklingsfrågor och EU-fonder. Är utbildad lärare och rektor.

Offentlig part suppleant

Birgitta Sörensen
(Bromölla kommun)

Arbetar som enhetschef  för Arbetsmarknadsenheten i Bromölla kommun. Erfarenhet från styrelsearbete inom bland annat ridsport, Nyföretagarcentrum och bostadsrättsförening.

Katarina Honoré
(Kristianstad kommun)

LO Skåne 50 % och 50 % politiker. Har flertalet styrelseposter och är vice ordförande i landsbygdsrådet för Kristianstad kommun. Intresse för socioekonomiska frågor och landsbygdsfrågor.

Marika Bjerstedt-Hansen
(Osby kommun)

Marika är utbildad socionom, men just nu politiker på heltid. Hon brinner för demokratifrågor, hållbar utveckling, samt att stärka den kraft som finns hos människor på landsbygden. Marika har mycket erfarenhet av arbete med ungdomar och ser gärna samhällsförändring genom empowerment (egenmakt).

Frida Olsson
(Östra Göinge kommun)

Är utbildad beteende-/samhällsvetare och redovisningsekonom. Arbetar idag som integrationshandläggare och processledare för Östra Göinge kommun. Är också ledamot i Östra Göinge Riksteaterförening.

Ideell part ordinarie

Carina Flodin
Carina Flodin
(Bromölla kommun)

Engagerad i flera arbetsgrupper inom kultur och näringsliv. Styrelseledamot i Bromölla Fritidscenter AB. Är egen företagare på Flodin Design och utbildad civilekonom. Kompetens inom internationella relationer, försäljning och marknadsföring samt stort intresse för samhällsutveckling.

Sara Widesjo
Sara Widesjö
Vice ordförande. (Kristianstad kommun)

Ledamot i flera föreningar, bland annat Vånga Tillsammans. Är utbildad landskapsvetare och arbetar som fritidskonsulent på Karlshamns kommun. Brinner för friluftslivs- och hållbarhetsfrågor.

Agne Andersson
Agne Andersson
(Osby kommun)

Stor erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som ordförande i Immelns fiskevårdsförening. Deltar i flera utvecklingsprojekt med miljöinriktning och har erfarenhet från LOVA och LIFE. Arbetar som lärare vid naturbruksgymnasium och kommunekolog i Osby med specialistkunskaper inom botanik, miljö och vattenvård.

Jan Lundh
Jan Lundh
(Östra Göinge kommun)

Tidigare egenföretagare för Utvecklingssupport i Skåne med inriktning individ- och organisationsutveckling. Erfarenhet av företagsanalyser, utvecklings- och förändringsarbete i organisationer och ledningsgrupper samt utbildning. Ledarerfarenhet från försvarsmakten, Röda korset och olika roller inom privat näringsliv företag. Uppvuxen i lanthandelsmiljö och aktiv inom olika föreningar

Ideell part suppleant

Maria Björk
(Bromölla kommun)

Arbetar som turism- och fritidskonsulent i Bromölla kommun. Som tidigare ledare för ungdomslag i fotboll och aerobics lockar fysisk aktivitet även på fritiden.

Birte Lau
(Kristianstad kommun)

Arbetar med marknadsföring och rådgivning inom sockerbetsfrö på KWS Scandinavia. Tycker en levande landsbygd är mycket viktigt, men också en ökad förståelse från allmänheten för lantbrukets och landsbygdens villkor. Att värna om biologisk mångfald samtidigt som ett livskraftigt lantbruk möjliggörs är  en viktig utmaning idag. Fritidsintressen är mina hundar, biodling, naturen och resor.

Tommy E Johansson
Tommy E Johansson
(Osby kommun)

Brinner för föreningslivets positiva påverkan på människor och vikten av det ideella inom samhället. Har under  14 år arbetat som kultur- och fritidschef inom offentlig sektor och är föreningsmänniska sedan 35 år.

Gunilla Kärrdahl
(Östra Göinge kommun)

Pensionerad landskapsarkitekt, med erfarenhet i utvärdering av kommunal verksamhet, statistik och enkäter. Är aktiv i föreningar, framförallt Göinge Hembygdsförening och Föreningen DIS (datorstöd i släktforskningen).

Privat part ordinarie

Charlotte Akesson
Charlotte Åkesson
(Bromölla kommun)

Lantbrukare som driver föräldragården tillsammans med maken. Föreningsmänniska med engagemang ibland annat Ivetofta och Grödby byalag, Tunnbyringens folkdanslag och Ivetofta Hushållningsgille. Värnar om att bevara kunskapen om bygdens historia och att hålla landsbygden levande.

Yvonne Kievad
Yvonne Kievad
(Kristianstad kommun)

Beteendevetare med eget företag: Levande Liv Ledarutveckling. Är även verksamhetsledare i Christina – föreningen för företagsamma kvinnor, vice ordförande i Tosteberga byalag samt tidigare projektledare för leaderprojekt. Har flerårig erfarenhet både från industri- och handelsföretag samt lokal och regional utveckling och jämställdhetsarbete. Intresserad av olika kulturers påverkan på värderingar och liv.

Lotte Melin
Lotte Melin
Ordförande. (Osby kommun)
Mobil: 070-8310237

Lantbrukare och politiker med flera styrelseuppdrag. Även ledamot i strukturfondspartnerskapet Skåne/Blekinge 2007-2015 samt Hållbar Utveckling Skåne. Starkt intresse för land- och vattenfrågor och hållbar utveckling.

Anne Norup
Anne Norup
(Östra Göinge kommun)

Egen företagare och civilekonom. Driver ett innovativt familjeföretag inom miljö- och energisektorn, med bland annat teknik inom vattenrening, biodiesel och biogasområdet samt småskalig livsmedelsförädling. Stort engagemang i scoutrörelsen, i integrations- och demokratifrågor. Bred erfarenhet av olika projekt, bland dem SIDA- och Vinnovaprojekt.

Privat part suppleant

Petra Svensson
(Bromölla kommun)

Bred erfarenhet som omfattar egen ekologisk caféverksamhet, arbete inom folkbildningen som verksamhetsutvecklare och styrelseengagemang i olika föreningar. Brinner för arbetsrätt, miljö- och rättvisefrågor och kommunikation.

Elisabeth Clarin
Elisabeth Tjärnvall Clarin
(Kristianstad kommun)

Utbildad inom bland annat juridik, internationell ekonomi, digital teknik, grafisk form och marknadsföring. Driver reklam- och designbyrån Creative Army med fokus på kommunikativa och strategiska uppdrag för företag i syfte att skapa tillväxt och lönsamhet. Ordförande i Huaröds häst- och sportförening och ledamot i Aktiespararna Kristianstad, tidigare suppleant i Huaröds byalag. Har erfarenhet som projektledare i leaderprojekt. Stort intresse i landsbygds- och samhällsutveckling med ungdomar i fokus.

Anders Edbro
(Osby kommun)

Utbildad skogstekniker med eget konsultföretag inom management, certifiering, personaluthyrning, borr- och sprängning samt jord- och skogsbruk. Yrkeserfarenhet av logistik och IT-system. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete, i bland annat Sportdykarförbundet, Ekeröds Byalag och Munskänkarna. Ordförande i LRF Osby Visseltofta.

Philip Thuresson
(Östra Göinge kommun)

Egenföretagare inom skog och trädgård. Styrelsens ungdomsrepresentant.

Övriga partners ordinarie

Florence Svensson
Florence Svensson
Representerar perspektivet integration

Arbetar som integrationsinformatör samt projektledare  i Östra Göinge kommun. Stor vana av utvecklingsprojekt och samarbeten lokalt och internationellt, bla för  FN och Friedrich-EBERT Stiftungs Zambia-Office samt Migrationsverket. Utbildning inom projektledning, diplomatisk praxis, internationell PR och bokföring/redovisning. Brinner för migrations-, samhälls- och integrationsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Är utrikesfödd representant i LAG.

Fredrik Lager
Fredrik Lager
Representerar perspektivet landsbygdsutveckling.

Arbetar som landsbygdssamordnare på Kristianstad kommun. Bakgrund som civilekonom. Har arbetat med konkurrenskraftsfrågor i olika näringslivs- och landsbygdsprojekt och har erfarenhet som projektledare i såväl leader- som andra EU-projekt.

Matts Daludd
Matts Daludd
Representerar perspektiven social inkludering och tillgänglighet.

Tidigare förbundschef på Finsam och ekonom i grunden. Stora kunskaper inom rehabiliteringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. God vana att skapa samverkansformer. Erfarenhet från flertal ESF-projekt.

Övriga partners suppleant

Caroline Georgson
Caroline Georgson
Representerar Högskolan Kristianstad och perspektivet innovation.

Arbetar på Högskolan Kristianstad som chef för avdelningen för externa relationer. Har ett stort fokus på samverkansytor mellan akademi och övrigt samhälle. Betydande tidigare erfarenhet av EU-projekt, bland annat som projektledare för Interreg-projekt. Innehar en master i statsvetenskap.

Maria Hofvendahl
(LRF)

Har eget företag inom turism och fastigheter. Är utbildad lantmästare och tidigare lantbrukare mellan 1983-2018. Är vice ordförande i Lrf Skåne och SV Skåneland, ledamot i Strukturfondpartnerskapet Skåne/Blekinge, Krinova, LF Göinge Kristianstad samt Skånemejerier EK för. Därtill ordförande i partnerskap Alnarps Animaliegrupp. Stort intresse för företagsutveckling och ledarskapsfrågor.

Eva Berglund
(Skåne nordost)

Arbetar som planeringsstrateg på Kristianstads kommun med fokus på besöksnäring och leder arbetet med besöksnäringsfrågor i Skåne nordost. Brinner för utveckling och samverkan. Erfarenhet från ideellt styrelsearbete i Kristianstads fotbollsförening och Skåneguide samt i bolagsstyrelse i Tourism in Skåne. Har arbetat i både Leaderprojekt och andra EU-projekt under många år.

Dela: