Projektprocessen

projektprocess

Processförloppet för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar med en idé och kontakt med leaderkontoret. Vi fungerar som processtöd och hjälper er att forma projektet, ger råd inför ansökan om utbetalning eller om andra frågor uppstår under projektets gång.

Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för stöd inom lokalt ledd utveckling. Det betyder att e-ansökan görs i deras system Mina sidor samt att verket formellt beslutar om stödet och hanterar utbetalningar.

När kostnader uppstår under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Med fördel görs detta regelbundet under projekttiden. Ni ska alltid kontakta leaderkontoret innan ni gör ansökan om utbetalning så kan vi hjälpa

I slutet av projektet utvärderas det totala resultatet och effekterna. En slutrapport ska lämnas in till leaderkontoret i samband med slututbetalning och slutrapporten godkänns av LAG.

Dela: