Strategi 2023-2027

En ny strategi för Östra Skåne!

Under 2021-2022 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbetat samman en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de nio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Strategin är till för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att ha lyssnat av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, har vi bestämt hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Vi har också samordnat den lokala strategin med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Dela: