Kontakt

 

Har du funderingar kring lokalt ledd utveckling genom leadermetoden eller undrar något om projekten som beviljats stöd? Tveka inte att höra av dig! Vårt leaderkontor finns på Helgegården i Skepparslöv (samma hus som Hushållningssällskapet).

Uppgifter som skickas till Skånes Ess blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Här hittar du mer information om vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Kerstin Hallenborg
Kerstin Hallenborg
Verksamhetsledare
Mobil: 0702-19 99 50

Kerstin ansvarar för den löpande verksamheten.

Johanna Grundstrom
Johanna Grundström
Kommunikatör
Mobil: 0727-22 99 50

Johanna är ansvarig för kommunikation och webbsida.

Ellen Stenberg
Projektledare
Mobil: 0703-65 99 50

Ellen är projektledare för och besvarar frågor om:

  • Unga Ess
  • Evenemanget Läget Landet
Petter Nordvander
Handläggare
Mobil: 0760-25 23 72

Petter handlägger ansökan om stöd.

Annika Book
Annika Böök
Ekonom

Annika hjälper dig med ansökan om utbetalning och arbetar även med föreningens ekonomi.

Lotte Melin
Lotte Melin
Ordförande. (Osby kommun)
Mobil: 070-8310237

Lantbrukare och politiker med flera styrelseuppdrag. Även ledamot i strukturfondspartnerskapet Skåne/Blekinge 2007-2015 samt Hållbar Utveckling Skåne. Starkt intresse för land- och vattenfrågor och hållbar utveckling.

Dela: