Kontakt

Har du funderingar kring lokalt ledd utveckling genom leadermetoden eller undrar något om projekten som beviljats stöd? Tveka inte att höra av dig! Vårt leaderkontor finns på Helgegården i Skepparslöv (samma hus som Hushållningssällskapet).

Uppgifter som skickas till Skånes Ess blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Här hittar du mer information om vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Kerstin Hallenborg
Verksamhetsledare
Mobil: 0702-19 99 50

Kerstin ansvarar för den löpande verksamheten.

Agneta Gottberg Henriksson
Mobil: 0727-22 99 50
Annika Jönsson
Projektcoach
Mobil: 0739-34 99 50
Lotte Melin
Ordförande (Osby kommun)
Mobil: 070-8310237

Lantbrukare och politiker med flera styrelseuppdrag. Även ledamot i strukturfondspartnerskapet Skåne/Blekinge 2007-2015 samt Hållbar Utveckling Skåne. Starkt intresse för land- och vattenfrågor och hållbar utveckling.

Dela: