Förstudier

Skånes Ess erbjuder medel och verktyg till mindre förstudier inom våra paraplyprojekt.

Målet är att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer inom tre olika tema: fokus på hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser, med socialt fokus för att stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte eller för att stärka det lokala näringslivet och utveckla kopplingen mellan land och stad.

 

Dela: