Press

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.

Vid pressfrågor, kontakta oss:

Kerstin Hallenborg
Verksamhetsledare
Mobil: 0702-19 99 50

Kerstin ansvarar för den löpande verksamheten.

Jordbruksverket Lokalt ledd utveckling
Lokalt ledd utveckling, Jordbruksverket
Mobil: 036-15 50 00 (vxl)

För offentliga handlingar inlämnade i Jordbruksverkets it-system (projektansökningar, utbetalningar mm.) ansvarar Jordbruksverket för sekretessprövning och utlämning. Kontakta enheten för lokalt ledd utveckling.

Dela: