Ansökan om utbetalning

ansokan-leader

När kostnader uppstått och betalats under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket.

Leaderkontoret bör kontaktas innan ansökan om utbetalning görs och vi hjälper gärna till! Det går också bra att boka tid för att göra ansökan på plats på leaderkontoret.

Ansökan om utbetalning görs i e-tjänsten Mina sidor. Underlagen skickas per post. Du  hittar de mest använda blanketterna och guiderna för utbetalning nedan. Mer material finns på Jordbruksverkets webbutik.

Gå till ansökan om utbetalning/mina sidor Jordbruksverket

Sortera dina underlag
 1. Lägg alla fakturor med tillhörande underlag efter varandra i samma ordning som du registrerade dem i e-tjänsten.
 2. Därefter samlar du alla betalningsbevis och lägger i samma ordning som fakturorna.
 3. Efter det lägger du alla underlag som styrker utgifter för personal.
 4. Andra underlag som du skickar med din ansökan om utbetalning lägger du efter varandra i lämplig ordning.
Underlag att skicka in
Lägesrapport

I samband med ansökan om utbetalning ger ni en lägesrapport i e-tjänsten, som beskriver vad som hänt i projektet och hur utgifterna ni redovisar bidragit till genomförandet.

Tänk på!
 • Ansök om utbetalning regelbundet och kom igång tidigt.
 • Ta bara upp utgifter som är aktuella för projektet och hittas i er beslutade budget.
 • Förändras förutsättningarna under projektets gång ska leaderkontoret kontaktas. Annars finns risk att stöd inte kan betalas ut.
 • Särredovisa projektet (särredovisning med speciell redovisningskod/kostnadsställe).
 • Använd rätt logotyper.
 • Stäm av ansökan om utbetalning och korrigera eventuella fel med leaderkontoret innan ni skickar in den till Jordbruksverket.
 • Håll koll på slutdatum och skicka in ansökan om slututbetalning med slutrapport i god tid före slutdatum.
 • Högst 80 % av projektstödet betalas ut innan projektet är slutredovisat.
Dela: