Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Tidigare genomförda projekt

Publicerades 3 april 2016

Perioden 2007-2013 beviljades 80 projekt, varav fyra var så kallade paraplyprojekt som tillsammans omfattade ytterligare 87 delprojekt. Leaderarbetet under programperioden 2007-2014  fokuserades genom tre temaområden: Bo ...

Förstudie Ekeshultsån & Rädda Immeln

Publicerades 1 mars 2016

Förstudien Ekeshultsån var början till det stora projektet Rädda Immeln. Målet med förstudien var att ta fram ett bra planeringsunderlag över vilka åtgärder som var mest kostnadseffektiva att genomföra vid Ekhultsåns avrinnin...

Friskvårdsanläggning Tågaröd

Publicerades 1 mars 2016

I Tågaröd tillgängliggjordes en friskvårdsanläggning och utbudet av aktiviteter breddades för fler grupper genom FK Göingarnas leaderprojekt. Den gamla klubbstugan renoverades och en möteslokal byggdes till för att exempelvis...

Havsdrakarnas hus

Publicerades 1 mars 2016

Havsdrakarnas Hus i Bromölla invigdes 2012 och är väl värt ett besök. I vänthallen vid tågstationen finns en utställning som visar upp ett smakprov på den mängd fossil som hittas i området och ger en inblick i hur livet här s...

Platsorganisation Åhus

Publicerades 1 mars 2016

Hela 90 föreningar och företag samverkar under plattformen Platsorganisation Åhus. Det började 2012 som ett leaderprojekt för att genom samverkan skapa långsiktig utveckling och göra det bästa av Åhus. Idag är Platsorganisati...

Skånska mälteriet – lokal malt för lokal förädling

Publicerades 1 mars 2016

I takt med marknadens efterfrågan på lokalproducerat stiger ökar också efterfrågan på lokala och unika råvaror. Det gäller även för ölbranschen med dess ökande antal mikrobryggerier. Så uppstod idén om att, i första steg, utr...

Läs in fler
14 oktober 2019 18.01

För oss i nordöstra Skåne är skogen högst påtaglig. Men faktiskt är hela 38% av den skånska landytan skog, vilket går lite stick i stäv med den gängse bilden av det flacka Skåne med rapsfälten. Under dagen har ett femtiotal intressenter samlats på det andra stormötet om den nya, skånska skogsstrateg...

Läs mer
09 oktober 2019 16.07

Borta bra men hemma bäst! Idag har vi besökt fantastiska projektet Arkelstorpsviken. Det är nog själva urbilden av ett leaderprojekt där lokala initiativ och förankring skapat ett stort genomslag. Många bybor och närboende är engagerade för att utreda vad som egentligen är problemet med viken och va...

Läs mer