Inspiration

Platsorganisation Åhus

Publicerades den 1 mars 2016

Hela 90 föreningar och företag samverkar under plattformen Platsorganisation Åhus. Det började 2012 som ett leaderprojekt för att genom samverkan skapa långsiktig utveckling och göra det bästa av Åhus. Idag är Platsorganisation Åhus en egen förening som drivs med stöd av Kristianstad kommun och det lokala näringslivet.

När projektet startade karakteriserades Åhus av ett rikt föreningsliv och många eldsjälar, men också en stor brist på samverkan dem emellan. Många företagare upplevde också att det var krångliga beslutsvägar och kanaler in till kommunen. Projektidén var därför att samla det breda spektret av lokala krafter – föreningar, företag och boende – i en förening och skapa ett forum för att genom samverkan stärka Åhus identitet. Projektets olika aktiviteter såsom workshops, samverkansmöten, öppna möten och marknadsundersökningar skapade översikt och struktur på det som händer i Åhus. Samordning skedde genom de nyskapade nätverken och arbetsgrupperna samt även digitalt genom hemsida med gemensamt kalendarium och sociala medier.

Föreningen bedriver år 2015 stadigvarande verksamhet med fokus på samhällsutveckling med gällande fokusområden: näringsliv, besöksnäring, infrastruktur och ungdomar.

Vilka genomförde projektet?

I projektgruppen ingick representation från ICA Kvantum Åhus, Dennis Blommor, Kristianstad kommun, Hotel ÅhusStrand, LAG, Sparbanken 1826, Åhus Tryckeri, Berger & Co, Platsorganisation Åhus, Åhus Beachhandboll Festival, Restaurang Pråmen. Nära dialog har förts med lokala föreningar och företag samt nätverksgrupper kring landsbygdsutveckling.

Projektägare: Platsorganisation Åhus
Projektperiod: 2011-11-15 – 2014-03-31
Journalnummer: 2011-8005
Geografiskt område: Åhus, Kristianstad kommun
Totalt stödbelopp: 1 708 738 kr
Ideellt arbete: 234 934 kr
Privat finansiering: 246 138 kr
Temaområde: Bo & trivas

Dela: