Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Sliperiet Gylsboda utomhusutställning

Publicerades 19 december 2022

Projektets kärna är att skapa utrymme för konstnärer att gå samman för att skapa, lära ut och visa upp sina verk där de har direkt tillgång till några av de råvaror de använder i sin konst.Skulptörskola och ateljéer ska bygg...

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Publicerades 30 november 2022

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projekt...

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Publicerades 29 juni 2022

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell. Göinge Näringsliv och Östra Göin...

Ta i trä

Publicerades 29 juni 2022

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne. Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling...

Fisk på land

Publicerades 20 februari 2019

Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk, vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projekt...

Snapphanetåget

Publicerades 17 december 2018

Projektägare: Osby Hembygdsförening Projektet Snapphanetåget handlar om att stärka Osby som besöksmål och att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv genom ett nytt turisttåg. Syftet är att utvec...

Läs in fler