Beviljade projekt

Sliperiet Gylsboda utomhusutställning

Publicerades den 19 december 2022

Projektets kärna är att skapa utrymme för konstnärer att gå samman för att skapa, lära ut och visa upp sina verk där de har direkt tillgång till några av de råvaror de använder i sin konst.
Skulptörskola och ateljéer ska byggas, liksom multimediastudior och undervisningslokaler för workshops och stenkonstskola för allmänheten.

Syftet är att skapa ökad attraktivitet i byn för konstnärer och kulturintresserade som både kan verka och trivas i omgivningen samt att tillgängliggöra bygden och den konst som är förknippad med orten.

Vid projektets slut ska det finnas utrymmen färdiga för att användas till workshops, kurser och konstutövning.
Det långsiktiga målet är att föra vidare den lokala hantverkstraditionen i form av stenbearbetning och korgtillverkning genom kurser och lokalt knuten kunskap.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-12-06
Projektnamn: Sliperiet Gylsboda utomhusutställning
Sökande: Sliperiet Gylsboda
Journalnummer: 2021-4674
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden. Insatsen
bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bor och
verkar på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan få 310 poäng (avslagsnivå är 280 poäng).
LAG:s motivering: ”Projektets syftar till att skapa aktiviteter som ytterligare stärker de initiativ för en
spirande kulturscen som redan finns. Det är ett bra projekt med god genomförandekapacitet
som kan bidra till att fler aktörer och besökare får ta del av kulturen och
kulturarvet på olika sätt. Projektet bidrar starkt till att Gylsboda blir en kulturby i
”vilda nordöstra Skåne” och att bli en katalysator för denna vitalisering, som väl ligger
inom strategin för Leader i Nordöstra Skåne. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess
strategi 2014-2020”.

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 185 000 kr, varav 595 300 kr finansieras med projektstöd, 234 200 kr är LAG-pott, 59 000 kr är offentlig medfinansiering (Osby kommun) och 296 500 kr är privat finansiering.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen är identitetsskapande för Gylsboda med omnejd och gynnar medborgare i alla åldrar i området.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: