Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Ute är inne i Visseltofta!

Publicerades 19 december 2022

Med Visseltoftas orörda natur inom tätortens räckhåll kan detta projekt, ge barnen från tätorten möjlighet till den utevistelse de behöver för att de själva och vår värld ska må bra. Utevistelser ger barnen många positiva ef...

Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!)

Publicerades 19 december 2022

Projektet vill nå personer med utländsk bakgrund boende i Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge kommun som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenska landsbygden så att de kommer ut i naturen och lära känna den, k...

Friska sjöar i Göinge

Publicerades 19 december 2022

Sänkta sjöar, såsom Tydinge- och Kallsjön, tenderar att växa och slamma igen. Detta resulterar i igenväxta vikar, sämre vatten, svårare fiske och rekreation samt ökad klimatbelastning. Genom att strukturellt bearbeta området...

Sliperiet Gylsboda utomhusutställning

Publicerades 19 december 2022

Projektets kärna är att skapa utrymme för konstnärer att gå samman för att skapa, lära ut och visa upp sina verk där de har direkt tillgång till några av de råvaror de använder i sin konst.Skulptörskola och ateljéer ska bygg...

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Publicerades 30 november 2022

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projekt...

Från idrottsplats till mötesplats

Publicerades 30 november 2022

Syftet med projektet är att Slottsvallen ska bli en mötesplats för alla, för gamla som unga, för fotbollsintresserade och för alla med ett intresse för motion och idrott oavsett funktionsnivå. Projektet avser bidra till ökad...

Läs in fler