Beviljade projekt

Ute är inne i Visseltofta!

Publicerades den 19 december 2022

Med Visseltoftas orörda natur inom tätortens räckhåll kan detta projekt, ge barnen från tätorten möjlighet till den utevistelse de behöver för att de själva och vår värld ska må bra. Utevistelser ger barnen många positiva effekter såsom ökad inlärningsförmåga och en relation till naturen som väcker omsorg för vår jord.

Genom att starta en utåtriktad verksamhet med stöd från Leader som heter Ute är inne i Visseltofta vill Visseltofta skolförening se till att fler barn, speciellt de som bor i tätorterna, får tillgång till utevistelse. Verksamheten centrerar kring Visseltofta Teepeen, en samskapad tillgänglig och anpassad samlingsplats mitt i naturen där barnen kan bland annat skörda direkt från sina egna odlingar och laga mat över öppen eld.

Vid projektets slut ska den anpassade samskapade och lättillgängliga mötesplatsen mitt i naturen; Visseltofta Teepeen vara invigd och öppen för alla och känd i Osby. Verksamheten ingår i underhållsplanen för Wisseltofta Naturskola och skolans personal med skolförening aktiverar platsen samt fortsätter kompetensdelningen kring utomhuspedagogik, friluftsliv mm.

En ambition är att fler ansluter sig till platsen för lärande, rörelse och återhämtning i en naturnära miljö och fler från Osby har fått upp ögonen för Visseltofta som ett utevistelsemål. Ett mål är också att från sommaren 2024 deltar varje vecka minst 2 barngrupper utöver barngrupper från byn i en organiserad aktivitet i Teepeen.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-12-06
Projektnamn: Ute är inne i Visseltofta!
Sökande: Visseltofta skolförening, 802538-5884
Journalnummer: 2022-3701
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden. Insatsen
bedöms ligga i landsbygdsfonden då aktiviteterna ska vara landsbygden och gynnar många som bor och
verkar där.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan få 412 poäng (avslagsnivå är 300 poäng).
LAG:s motivering: ”Projektet syfte att bidra till att fler barn, speciellt de som bor i tätorterna, får tillgång
till utevistelse är angeläget då det bidrar till förbättrad folkhälsa och respektfull relation
till naturen bland framförallt barn och unga. Det har också ett tydligt
underifrånperspektiv i den samskapande processen kring Visseltofta Teepeen, med de
barn och vuxna som kommer att använda den, samtidigt som platsen görs tillgänglig för
alla. Genom den gemensamma insatsen att skapa en mötesplats byggs nya och varaktiga
relationer mellan personer, organisationer och sektorer, vilket bidrar till ökad öppenhet
dem mellan samt stärker samhörigheten och identitetsskapandet i området. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014–2020.”

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 999 672 kr, varav 669 780 kr finansieras med projektstöd, 291 917 kr är offentlig medfinansiering (Osby kommun) och 37 975 kr finansieras med LAG-pott.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: