Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

Ute är inne i Visseltofta!

Publicerades 19 december 2022

Med Visseltoftas orörda natur inom tätortens räckhåll kan detta projekt, ge barnen från tätorten möjlighet till den utevistelse de behöver för att de själva och vår värld ska må bra. Utevistelser ger barnen många positiva ef...

Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!)

Publicerades 19 december 2022

Projektet vill nå personer med utländsk bakgrund boende i Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge kommun som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenska landsbygden så att de kommer ut i naturen och lära känna den, k...

Från idrottsplats till mötesplats

Publicerades 30 november 2022

Syftet med projektet är att Slottsvallen ska bli en mötesplats för alla, för gamla som unga, för fotbollsintresserade och för alla med ett intresse för motion och idrott oavsett funktionsnivå. Projektet avser bidra till ökad...

Torgbyggnad

Publicerades 29 juni 2022

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre mö...

Free to be

Publicerades 1 oktober 2020

Projektägare: Arts & Motion, ideell organisation I projektet omvandlas en ladugård utanför Tollarp till en fysisk plattform för nycirkus som ska innehålla studios, samlingslokal, omklädningsrum och förråd. En funktione...

Handen på hjärtat och fötterna i skogen

Publicerades 18 juni 2020

Projektägare: Den generösa skogen I detta projekt skapas en inspirerande vandringsföreställning med musik, teater, poesi och kreativitet som har skogen i huvudrollen och fokus på skogens förmåga att väcka våra sinnen. V...

Läs in fler