Beviljade projekt

Handen på hjärtat och fötterna i skogen

Publicerades den 18 juni 2020

Projektägare: Den generösa skogen

I detta projekt skapas en inspirerande vandringsföreställning med musik, teater, poesi och kreativitet som har skogen i huvudrollen och fokus på skogens förmåga att väcka våra sinnen.

Vandringsföreställningen, med arbetsnamn Handen på hjärtat och fötterna i skogen, är 2 kilometer och 75 minuter lång. Genom att locka människor till en kulturupplevelse i skogen ska projektet fördjupa relationen till skogen och stimulera engagemanget för natur och hållbar utveckling. Föreställningen ska vara forskningsbaserad utifrån naturbaserad rehabilitering (SLU Alnarp) samt professor Christine Wamsler (Sustainability Science på Lund University Centre for Sustainability Studies) arbeten kring förändringsprocesser.

Projektet använder erfarenheter från tidigare projekt  ”Den generösa skogen” och vidareutvecklar såväl produkten som lokala samarbeten med företag, föreningar och enskilda i Osby och Östra Göinge kommuner. Nya spelplatser blir vid Osbysjön och gamla stenbrottet i Immeln.

Resultat:

1. Vi har bidragit till en hälsosam aktivitet för ca 600 personer under sommaren.
2. Vi har skapat nya mötesplatser t e x för många nyanlända via SFI, somaliska föreningen i Sölvesborg och Allt Möjligt Verkstan i Broby som annars nog inte skulle kommit ut i skogen.
3. Vi har bidragit till Östra Göinges och Osbys, kultur och naturutbud under sommaren i en ”kulturfattig covidtid”.
4. Vi har inspirerat många till ett nytt sätt att umgås med naturen.
5. Vi har gjort något nyskapande i området.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 20-05-19
Projektnamn: Handen på hjärtat och fötterna i skogen
Sökande: Den generösa skogen, 802529-3666
Journalnummer: 2020-1555
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till stor del bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social Inkludering
Bedömning: Ansökan får 312 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Ett väl beskrivet projekt med en bred projektgrupp som har goda möjligheter att nå ut till flera olika målgrupper. Korskopplingen mellan natur och kultur i ett nytt format är spännande och idén bidrar till profilering av området. Genom utvecklade och integrerade samarbeten med knutna intressenter har projektet goda förutsättningar att sätta naturvärden på kartan för både landsbygd och stad. Bra genomarbetad och positiv inriktning både avseende social inkludering och kunskap om naturvärden och särskilda insatser är upptagna i projektet för att nå och underlätta för nyanlända att komma ut i naturen och få kunskap om bland annat allemansrätten. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 630 678 kr, varav 387 714 kr finansieras med projektstöd, 110 964 kr finansieras med LAG-pott, 80 000 finansieras av kommuner och 52 000 kr är egen och privat finansiering.
LAG finansierar 79% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd och totalt är den offentliga finansieringen 91,75%. Tillsammans med den egna och privata finansieringen är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå:  LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i området. Insatsen är viktig för området och innebär goda förutsättningar för invånare att komma ut i naturen på ett organiserat och tryggt sätt i tider av pandemi. Projektet bidrar till en god måluppfyllnad.

Dela: