Beviljade projekt

Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!)

Publicerades den 19 december 2022

Projektet vill nå personer med utländsk bakgrund boende i Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge kommun som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenska landsbygden så att de kommer ut i naturen och lära känna den, knyta kontakt med jordbruket, få information om vad allemansrätten möjliggör och viktigast av allt för att höja deras medvetenhet om vad som finns utanför tätorten.

Syftet med projektet är att engagera en målgrupp som står långt ifrån friluftslivet och att bidra till ett friluftsliv för alla. Personer som vuxit upp utanför Europa, eller som har föräldrar som vuxit upp utanför Europa, upplever generellt fler hinder att komma ut. Detta vill projektet bidra till att förändra. Det är också projektets syfte och mål att få fler med utländskabakgrund, i ovan angivna kommuner, ut i naturen. De får också kontakter som kan leda till andra synergieffekter, till exempel boende, utbildning och/eller jobbmöjligheter.

Aktiviteterna som ska genomföras under projekttiden blir enligt nedan:
• Vildmarksäventyr för ungdomar
• Praktisk information om bl a allemansrätten, vilka aktiviteter som finns i naturen, om naturen är farlig eller inte, om det kostar pengar, hur man tar sig till naturområden, vilken utrustning som behövs tas med och vad man kan förvänta sig på plats osv
• Friluftsaktiviteter, gårdsbesök, ponnyridning mm för barnfamiljer.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-12-06
Projektnamn: Förorten för vilda friluftsliv
Sökande: Skånes Horn av Afrika, 802455-4605
Journalnummer: 2022-3700
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden. Insatsen
bedöms ligga i landsbygdsfonden då aktiviteterna ska vara landsbygden och gynnar många som bor och
verkar där.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan få 416 poäng (avslagsnivå är 300 poäng).
LAG:s motivering: ”Syftet och idén med projektet är gott och behövs. För att öka kunskap och spridningsmöjlighet med målgruppen är samverkan med redan etablerade föreningar som
arbetar med friluftsliv viktig. Projektet landar dessutom väl in i olika friluftsplaner
såsom exempelvis Kristianstad kommuns Friluftsplan 2023–2027, där det identifierats
att om man är utlandsfödd/har utlandsfödda föräldrar vistas man mer sällan i naturen.
Dessutom kan projektet även väcka intresse för fler ungdomar från målgruppen att söka
sig till naturbruksgymnasium för utbildning inom de gröna näringarna som kan leda till
jobbmöjligheter. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014–2020.”

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 838 588 kr, varav 561 854 kr finansieras med projektstöd och 276 734 kr är LAG-pott.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: