Beviljade projekt

Free to be

Publicerades den 1 oktober 2020

Projektägare: Arts & Motion, ideell organisation

I projektet omvandlas en ladugård utanför Tollarp till en fysisk plattform för nycirkus som ska innehålla studios, samlingslokal, omklädningsrum och förråd. En funktionell arena skapas för evenemang, workshops och träning året runt.

Föreningen Arts & Motion bedriver nycirkusskola för barn 6-12 år och Cirque Artè Diem erbjuder workshops, events och föreställningar. Verksamheten har slagit i taket med befintliga förutsättningar och nu önskar man skapa ett helhetskoncept tillsammans med bygdens invånare. Tankarna har puttrat under en längre tid och  barn/ungdomar har bland annat undrat varför det bara finns ”roliga grejer” inne i stan. Projektet har förankrat underifrån genom framtidsverkstad och sociala medier.

Inom nycirkus kan alla vara bra på något och på så vis förbättras självkänsla/självuppfattning. Fler barn och unga kan gå från utanförskap till innanförskap och bygden får en plattform för nycirkus som sticker ut ur mängden och väcker stolthet. Det skapas en naturlig plats för evenemang, rörelse och relationer skapas.

Mål

  • En ladugård omgjord till en funktionell, tillgänglighetsanpassad och modern lokal för nycirkus
  • Nå nya målgrupper som är svåra att nå idag

Samarbeten

Tollarpsskolan, HIF Klinten Parasport, Kristianstads kommun, Årröds Boställe, The old Henhouse och Engelska bonden.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-09-23
Projektnamn: Free to be
Sökande: Arts & Motion, ideell organisation, 802495-3666
Journalnummer: 2020-2889
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och besökare i Tollarp och nordöstra Skåne.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 372 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ” Ett innovativt och spännande projekt som ger olika målgrupper möjlighet att aktivera sig i en mer sällsynt fritidsaktivitet. Det finns en tydligt inkluderande tanke, bland annat i och med samarbetet med  Silviaskolan och HIF Klinten parasport samt i ambitionen att alla ska kunna vara med på sina egna villkor. Här finner vi också en ovanlig kompetens på landsbygden i vår närhet som bjuder in alla, från tätortens boende till internationella gäster och gästlärare, till vårt lokala område. Projektet har en tydlig lokal förankring och fyller väl våra strategiska mål i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 190 500 kr, varav 780 000 kr finansieras med projektstöd, 150 500 kr finansieras av LAG-pott och 260 000 kr av övrigt offentligt stöd från Allmänna Arvsfonden.
LAG finansierar 78 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd och tillsammans med finansiering från Allmänna Arvsfonden är projektet fullfinansierat.

Dela: