Beviljade projekt

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Publicerades den 30 november 2022

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projektmålet att utveckla Östra Skåne till ett nav för svensk ciderprodukt.

Genom att utveckla och erbjuda en kvalificerad ciderproduktionsutbildning i Östra Skåne ges förutsättningar för att de skånska svenska ciderierna skall kunna utvecklas och blomstra, och för att Skåne ska bli en internationell ciderdestination.

Några av projektets mål är att:

  • Öka kunskap och kompetens om vad kvalitetsdryck av äpplen är för alla aktörer i regionen som säljer äppelmust och cider.
  • Stärka Östra Skåne och Österlen som ciderdestination för besöksnäringen.
  • Stärka konkurrenskraften hos befintliga primärproducenter av äpple och inspirera till nyföretagande.
  • Stärka nätverken och producentsammanhangen.
  • Inspirera och underlätta nyföretagande vid ciderproduktion genom kvalificerad utbildning.

Samarbeten: Medlemsföretag i Svenska musterier, Matrundan på Österlen, Krinova, Skånska drycker m.fl.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-10-25
Projektnamn: Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion
Sökande: Svenska musterier ideell förening, 802488-4911
Journalnummer: 2022-3404
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – samarbetsåtgärden. Samarbetet är med LEADER Sydöstra Skåne. Insatsen
bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bor och
verkar på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan få 387 poäng (avslagsnivå är 280 poäng).
LAG:s motivering: ”Östra Skåne är det främsta distriktet för äppelodling i Sverige och därmed också den
största leverantören av råvaran för svensk cidertillverkning. Trots att cidertillverkning de
senaste åren har blivit det snabbast växande dryckessegmentet i landet saknas
cidertradition och därför också kunskap för att kunna tillverka traditionell cider av hög
kvalitet. Projektet vill skapa möjlighet till ökad kunskap om kvalificerad
cidertillverkning och även sätta det äppelrika östra Skåne på den svenska ciderkartan.
Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget inom Skånes Ess är 789 257 kr, varav 508 702 kr finansieras med projektstöd, 154 635 kr är LAG-pott, 30 000 kr är privat finansiering och 95 920 kr är offentlig resurs.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till stor
nytta för äppelodlare, producenter, konsumenter och restaurang i området,
är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen är identitetsskapande
för östra Skåne som är ett äppelrike i Skåne.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: