Beviljade projekt

Snapphanetåget

Publicerades den 17 december 2018

Projektägare: Osby Hembygdsförening

Projektet Snapphanetåget handlar om att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv. Ett nytt turisttåg ska stärka Osby som besöksmål.

Syftet är att utveckla besöksnäringen och handeln i Osby på ett effektivt och strukturerat sätt genom att lösa logistik mellan besöksmålen. Målgruppen är näringsliv och andra aktörer inom besöksnäringen.

Projektet består av att köpa in, renovera och tillgänglighetsanpassa vagnar och lok, skapa en webbplats för marknadsföring samt samordna turerna med aktörerna inom besöksnäringen.

Snapphanetåget ska sedan ta besökaren mellan sevärdheter.

Samarbeten

Projektet ska ske i samarbete med Osby kommun, företagen i Osby, Osby Shopping, Osby Camping och Snapphanerikets Turistförening.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 18-12-11
Projektnamn: Snapphanetåget
Sökande: Osby Hembygdsförening
Journalnummer: 2018–2687
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i regionalfonden då den till största del leder till entreprenörskap och är tillväxtskapande.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 292 poäng (avslagsnivå 280p).
LAG:s motivering: ”Projektet ”Snapphanetåget” syftar till att stärka Osbys attraktionskraft både för boende och besökare genom att samla intressenter kring en logistikfråga kopplad till besöksnäringen och det lokala näringslivet. Med nya samverkansformer mellan aktörer skapar projektet förutsättningar för ökad turism och sysselsättning. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 190 000 kr, varav 623 100 kr finansieras med projektstöd, 106 900 kr finansieras med LAG-pott, 200 000 kr är en offentlig resurs och 260 000 kr är egen privat finansiering. Ideellt arbete och resurs beräknas bli motsvarande 260 000 kr. LAG finansierar 73,7% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Dela: