Inspiration

Friskvårdsanläggning Tågaröd

Publicerades den 1 mars 2016

I Tågaröd tillgängliggjordes en friskvårdsanläggning och utbudet av aktiviteter breddades för fler grupper genom FK Göingarnas leaderprojekt. Den gamla klubbstugan renoverades och en möteslokal byggdes till för att exempelvis kunna erbjuda konferensmöjligheter. Såväl gammal som ung lade massor av ideell tid i projektet.

En befintlig friskvårdsanläggning byggdes till och förbättrades för att bemöta ett tydligt behov av funktionella natur- och motionsaktiviteter. Föreningen hade märkt av ett intresse för olika former av naturbaserad friskvård som inte kunnat erbjudas tidigare. Genom projektet skedde en uppgradering av lokalerna med fräscha, tillgänglighetsanpassade hygienutrymmen, och en ny samlingssal. Utomhus uppfördes ett gym, en äventyrsbana och en MTB-bana.

Antalet besökare vid anläggningen har ökat markant. Föreningen märker fler spontanbesök av familjer och friluftsintresserade. De nya faciliteterna utnyttjas varenda vecka. Föreningens verksamhet har också främjats och de ser en ökad tillströmning av medlemmar. Klubbgemenskapen stärktes under arbetet och föreningens verksamhet har uppmärksammats i bygden, vilket ses som en förklaring till tillströmmningen. Lokala företag och föreningar söker sig också i allt större utsträckning till anläggningen både för att nyttja utomhusmiljöerna och också för att ta del av konferensmöjligheterna som erbjuds.

Vilka genomförde projektet?

FK Göingarna, Kilingebygg AB, Erlandssons El & Data, Glimåkra Värme Sanitetstjänst, Ola Skarvik, Broby Ventilation, Måle.

 

Projektägare: Friluftsklubben Göingarna
Projektperiod: 2012-06-08 – 2014-01-31
Journalnummer: 2012-4800
Geografiskt område: Tågaröd, Östra Göinge kommun
Totalt stödbelopp: 1 388 602 kr
Ideellt arbete: 1 050 601 kr
Privat finansiering: 1 183 750 kr
Temaområde: Bo & trivas

Dela: