Inspiration

Tidigare genomförda projekt

Publicerades den 3 april 2016

Perioden 2007-2013 beviljades 80 projekt, varav fyra var så kallade paraplyprojekt som tillsammans omfattade ytterligare 87 delprojekt.

Leaderarbetet under programperioden 2007-2014  fokuserades genom tre temaområden: Bo och trivas handlade om livskvalitet i det dagliga livet för barn och vuxna, en meningsfull fritid och att erbjuda valfrihet. Verka och utvecklas handlade om entreprenörskap och ökat företagande.  Besöka och uppleva handlade om att göra området attraktivt och spännande genom att bevara och utveckla områdets tillgångar samt att stärka besöksnäringen. Totalt beviljades 44,1 miljoner kronor till projekt. Det starka lokala engagemanget återspeglades i det inrapporterade ideella arbetet till ett värde av 17 352 tkr.

Vill du läsa mer om projekten från 2007-2013 eller veta mer om hur verksamheten bedrevs? Ladda ner PROJEKTSAMLING 2007-2013 och Slutrapport Leader Skånes Ess 2007-2013.

Beviljade projekt 2007-2013

 1. 2009-287: Vägledning ut i naturen. Projektägare: Bromölla kommun.
 2. 2009-288: Glimåkra – närhet och värme. Projektägare: Glimåkra Missionsförsamling.
 3. 2009-2175: Djurröd leder. Projektägare: Djurröds byalag.
 4. 2009-2715: Stanna i Ess! Projektägare: Wanås stiftelse.
 5. 2009-3820: Mötesplats landsbygd. Projektägare: Kristianstad kommun.
 6. 2009-2559: Tosteberga hamnhus. Projektägare: Tosteberga byalag.
 7. 2009-3535: Kökutök. Projektägare: Norra Strö skolhusförening.
 8. 2009-2717: Songs from the Wood. Projektägare: Föreningen Songs from the Wood.
 9. 2009-3121: Förstudie kunskap och kompetens. Projektägare: Snapphanerikets turistförening.
 10. 2009-3072: Byutveckling i Balsbygden – Förstudie. Projektägare: Österslövs bygdegårdsförening.
 1. 2009-3055: Tassemarkens fibernät. Projektägare: Tassemarkens fibernät ek förening.
 2. 2009-3824: Tosteberga naturlekplats. Projektägare: Tosteberga byalag.
 3. 2009-4057: Projektledarutbildning. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 4. 2009-4017: Göingeoffensiven. Projektägare: Östra Göinge kommun.
 5. 2009-4449: Paraplyprojekt Byutveckling. Projektägare: Leader Skånes Ess
 6. 2009-4450: Paraplyprojekt Startgas. Projektägare: Leader Skånes Ess
 7. 2009-4451: Paraplyprojekt Förstudie. Projektägare: Leader Skånes Ess
 8. 2009-4452: Paraplyprojekt Ungdom. Projektägare: Leader Skånes Ess
 9. 2010-142: Fjälkinges nya idrottsplats. Projektägare: Fjälkinge If.
 10. 2010-6273: Förstudie fisketurism. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 1. 2009-6782: Förstudie transnationellt projekt Piemonte. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 2. 2009-6763: Emmislöv kyrka och livet i kyrkbyn. Projektägare: Göinge hembygdsförening.
 3. 2010-141: Trolle-Ljungby byutveckling – Förstudie förskola och skola. Projektägare: Nymö Förskola ek förening.
 4. 2010-152: Ålseminarium. Projektägare: Ålakademin.
 5. 2010-68: Det mångkulturella samhället. Projektägare: Föräldraföreningen Hem och Skola i Osby.
 6. 2010-2391:Visseltofta Byskola. Projektägare: Visseltofta föräldraförening.
 7. 2010-1490:Ålhajking i ålakustens ålarike. Projektägare: Ålarouten, ideell förening.
 8. 2010-2746:Framtidsprojektet. Projektägare: Näsby/Österslövs scoutkår.
 9. 2010-3200:OS-Byn. Projektägare: Osby ishockey klubb.
 10. 2010-5252: Förstudie transnationellt projekt Kelme. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 1. 2011-634: Hästcentra i Skåne Nordost. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 2. 2010-5798: Integrering av utländska fastighetsägare (Tvärleden). Projektägare: Osby kommun.
 3. 2010-7340: Upptäck Ivösjön arkipelag. Projektägare: Wetlandi Event.
 4. 2011-208: Våga växa som biodlare med ny teknik. Projektägare: Sveriges biodlares riksförbund.
 5. 2011-242: Sommarteater i Yngsjö. Projektägare: Teater Quilt.
 6. 2011-548: Ekeshultån – en förstudie. Projektägare: Naturbruksgymnasiet Osby.
 7. 2011-3220: Lärsemester. Projektägare: Lärsemesterföreningen.
 8. 2011-3998: Föreningssamverkan i Hjärsås församling för motion och rekreation. Projektägare: Sibbhults IF.
 9. 2011-6324: Fisketurism genom samverkan. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 10. 2011-6346: Tillsammans skapar vi framtiden. Projektägare: Framtidshuset.
 1. 2011-7935: Leader cooperation LAG Kelme-Skånes Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 2. 2012-1305: Upptåg. Projektägare: Leader Skånes Ess & Leader Linné.
 3. 2011-7936: Förstudie Ekoturistdestinationen Kristianstad. Projektägare: Kristianstad kommun/Vattenriket.
 4. 2011-8005: Platsorganisation Åhus. Projektägare: Föreningen Platsorganisation Åhus.
 5. 2011-7937: Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige… Projektägare: Krinova AB.
 6. 2011-8007: Byutveckling Skepparslöv – förstudie för närvärme. Projektägare:Hushållningssällskapet.
 7. 2012-2694: Samling vid brunnen- förstudie. Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening.
 8. 2012-1691: Upptäck Änglanejden. Projektägare: Föreningen Änglanejden.
 9. 2012-1301: Ferieföretagarna. Projektägare: C4 idéforum.
 10. 2012-2695: Multifunktionellt ridhus. Projektägare: Kristianstad ridsällskap.
 1. 2012-2172: Havsdrakarnas Hus. Projektägare: Bromölla kommun.
 2. 2012-2177: Rädda Immeln. Projektägare: Östra Göinge kommun.
 3. 2012-2170: Skepparslövs Kvarn. Projektägare: Hushållningssällskapet.
 4. 2012-3700: Skånska mälteriet – lokal malt för lokal förädling. Projektägare: Hushållningssällskapet.
 5. 2012-3704: Visseltofta kultur- och friluftsplats. Projektägare: Visseltofta föräldraförening.
 6. 2012-4800: Friskvårdsanläggning Tågaröd. Projektägare: Friluftsklubben Göingarna.
 7. 2012-6080: Bipollenlandet. Projektägare: Leader Skånes Ess. Utförare: Sveriges biodlarförening.
 8. 2012-6453: Nya Grepp. Projektägare: Sibbhult Folkets Hus förening.
 9. 2012-6370: Spontanidrottsplats Huaröd. Projektägare: Huaröds Häst och Sportförening.
 10. 2012-7356: Ny-åk på landet – alternativa trafiklösningar för landsbygden. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 1. 2012-7511: Sambusa- världens smaker med lokala råvaror. Projektägare: Föreningen Skånes Horn av Afrika.
 2. 2013-1948: Bondens skyltfönster – en förstudie. Projektägare: Marcellos Farm Ugerupsdal & Hälsoträdgården.
 3. 2013-1937: Grönare Hägghult. Projektägare: Föreningen Svarta Bergen Hägghult.
 4. 2013-1929: Sport Fishing Tourism – förstudie. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 5. 2013-1930: Sport Fishing Tourism. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 6. 2013-3114: Gångar och stigar. Projektägare: Glimåkra utveckling.
 7. 2013-1939: God status i Bivarödsån. Projektägare: Kristianstads Vattenrike, Kristianstads kommun.
 8. 2013-4280: Allaktivitetshus i Fjälkestad. Projektägare: Fjälkestad ridklubb.
 9. 2013-3591: Nätsamverkan Änglanejden. Projektägare: Föreningen Upptäck Änglanejden.
 10. 2013-3642: Samling vid Brunnen – reportrarna. Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening.
 1. 2013-3699: Gör Leader skillnad i region SYD? Projektägare: Leader Skånes Ess (samverkan 11 leaderområden)
 2. 2013-3700: Miljöplan i Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess.
 3. 2013-4283: Göinge Trollacenter, etapp 2. Projektägare: Glimåkra utveckling.
 4. 2013-4292: Elcyklar i Knislinge, ett komple­ment till kollektivtrafik… Projektägare: Östra Göinge kommun.
 5. 2013-4303: Vatten 2013. Projektägare: Ålakademin.
 6. 2013-4323: Näsums allaktivitetsplan. Projektägare: Föreningen Näsums byutveckling.
 7. 2013-4327: Bondens skyltfönster i Kristianstad. Projektägare: Marcellos farm/konsumentföreningen.
 8. 2013-4547: Ifö Center – sambandscentral. Projektägare: Bromölla kommun.
 9. 2013-4973: Stenrikets besöksmål i Sibbhult. Projektägare: Stenriket, ideell förening.
 10. 2013-5136: Planbygge Norra Strö. Projektägare: Ungdomssektionen Norra Strö Skolhusförening.

Under perioden har också det LAG-ägda projektet 2009-6749: Sweden-Piemonte (förstudie) drivits med en nätverkscheck från Landsbygdsnätverket samt det LAG-ägda projektet 2012-4129 Förstudier för fiber med projektstöd från Landsbygdsprogrammet (ej Leader).

Effekter och resultat

Efter genomförd period kan konstateras att bestående avtryck gjorts i området. Utvärderingar har visat att effekterna av leaderprojekten inte slutar när projekten avslutas. För så många som 87 % av projektägarna ger den ursprungliga insatsen fortfarande effekt.  Insatserna har inspirerat till nya idéer – ibland på samma plats, ibland på grannorten. Leader Skånes Ess har bidragit genom att skapa ett helhetsperspektiv över utveckling när de olika insatserna länkats samman. Samlade erfarenheter av projekten har visat på de storverk som åstadkommits genom lokal handlingskraft. Dessa fortsätter att ge inspiration och stimulans till fler insatser. De lokala behoven har lyfts och förankrats på flera nivåer i samhället och projekten har även gett ringar på vattnet vad gäller samverkansformer. Det har inte enbart rört sig om konstellationer initierade genom projektverksamheten, utan också om att nya kontakter har tagits för att finna gemensamma lösningar på andra utmaningar.

Dela: