Nyheter

Ny strategi för 2023-2027

Publicerades den 15 oktober 2021

Leaderområdena som vill fortsätta att arbeta med lokal utveckling i nästa programperiod ska lämna in sina utvecklingsstrategier den 15 oktober 2021.

Under 2021 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne arbetat samman en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de tio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Strategin är till för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att ha lyssnat av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, har vi bestämt hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Vi har också samordnat den lokala strategin med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Ladda ner strategin
Ladda ner bilagor

Vad händer nu?

Utvecklingsstrategin skickades in den 14 oktober 2021 för att ansöka om att bilda leaderområdet Leader Östra Skåne. I juni 2022 ges besked om huruvida strategin blir prioriterad samt budget för leaderområdet. Därefter bildas ny leaderförening med ny styrelse.

Ansökan om att starta leaderområde görs 15 oktober 2022 och strategin kompletteras med urvalskriterier samt målvärden för indikatorerna. Den nya programperioden startar i januari 2023 när leaderföreningen får startbesked.

Programperioden 2014-2020 förlängs till och med 2024 och Skånes Ess verksamhet kommer därför att löpa parallellt med Leader Östra Skåne ett par år.

Följ processen inför nya programperioden på www.skanesess.se/2023-2027

Dela: