LÄGET LANDET?!

Dags att avsluta Läget Landet med en ”wrap-up” om hållbarhet med gala och galej på Wanås.

Mer info och program kommer!


Läget Landet?! är en konferensserie som arrangerades för första gången 2018. Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: