LÄGET LANDET?!

Intressanta inspiratörer och spännande utbyten med fokus på hållbar utveckling och balans mellan stad-land.

Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill Skånes Ess visa på det engagemang som boende och verksamma besitter, och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge.

Läget Landet?! arrangerades för första gången den 31 maj 2018. Nästa tillfälle blir 14 maj 2019 då med temat Hur vi lokalt tillvaratar den sociala hållbarhetens betydelse för ett demokratiskt samhälle?

Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: