Beviljade projekt

Reportrar i landsbygdens tjänst

Publicerades den 2 maj 2016

Projektägare: Skånemedia AB (Kristianstadsbladet)

Ett projekt för att skapa lokala redaktionsråd på landsbygden i Kristianstad kommun i samarbete mellan tidning och lokala föreningar. Därmed engageras aktörer att bevaka sin bygd med handledning av journalist på Kristianstadsbladet i en ny samverkansform.

Förr fanns så kallade radskrivare, en slags lokalkorrespondenter som berättade vad som hände i byarna. Det finns inte idag. Samtidigt har sociala medier seglat upp som en informationskälla för många människor. Det är lättare att ta till sig ny information och uttrycka sin åsikt, men det skrivs också mycket som inte är sant i alternativa medier. I projektet Reportrar i landsbygdens tjänst ska man därför verka för att synliggöra landsbygden i Kristianstad kommun på ett bättre sätt och nå gamla och nya läsargrupper med än mer relevant journalistik.

Fem redaktionsråd ska upprättas i Arkelstorp (Oppmanna-Vånga-bygden), Tollarp (området runtomkring och Linderöd, Djurröd-Träne), Degeberga (med omnejd upp till Everöd och ner till Maglehem), Önnestad (i princip Araslövs församling) och Fjälkinge (med omnejd). Råden ska utbildas i bland annat pressetiska principer för att sedan leverera ca tre nyheter i veckan. Nya flikar upprättas för respektive geografiskt område på Kristianstadsbladets webbplats. Redaktionsråden ska också skapa en bilaga om sin bygd som distribueras i hela utgivningsområdet två gånger om året. Arvoden betalas ut enligt överenskommelse.

Informationsmöten arrangeras för att hitta medlemmar från lokala företag, föreningar samt privatpersoner: kunniga personer som brinner för att berätta om sin bygd och som får möjlighet att påverka bilden som förmedlas. Arvoden betalas ut enligt överenskommelse till skribenter.

När det tvååriga projektet är över är det långsiktiga målet att genom det etablerade samarbetet mellan tidning och redaktionsråd driva vidare verksamheten.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-20
Projektnamn: Reportrar i landsbygdens tjänst
Sökande: Skånemedia AB, 556610-7105
Journalnummer: 2016-1839
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande, då det är insatser som ska gynna och skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar. Skapande av mötesplatser och gränsövergripande möten, nya nätverk.
Bedömning: Ansökan får 319 poäng (avslagsnivå 260 p).

LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för nya intressanta korskopplingar och stärker områdets identitet, dels lokalt men även genom att synliggöra bygder som tidigare befunnit sig i viss medieskugga. Projektet ger möjlighet för fler att engagera sig i informations- och nyhetsförmedling från sådant som händer och sker lokalt. LAG fäster stor vikt vid att projektet genomförs i nära samarbete med lokala utvecklingsgrupper och näringsliv, samt att resultatet av projektet ej leder till att lokala redaktioner läggs ner vilket LAG noga följer upp. LAG ställer även som krav att en LAG-ledamot ska ingå i styrgrupp för projektet. LAG vill också få en redovisning av den egna insatsen under projekttiden och att man i början av projektet bestämmer metod för utvärdering.

Budget / finansiering: Projektets totala budget är 990 000 kr, varav 663 300 kr finansieras med projektstöd och 326 700 kr finansieras med LAG-pott.

 

Dela: