Aktiviteter

FABS – BYGGA BREDBAND UTAN STÖDMEDEL?

Publicerades den 9 juni 2016

Fördelningen av stödmedel för bredbandsutbyggnad, från Länsstyrelsen i Skåne, har dels skett den 12 april och nästa beslutsomgång blir den 15 juni.

I dagsläget kan inte Länsstyrelsen säga, om det blir fler tilldelningar under året. Intresset för bredbandsnät på landsbygden är mycket stort. Det visar sig både i det stora antalet ansökningar till Länsstyrelsen och den höga anslutningsgrad, som uppges i de flesta projekt. Det finns generellt ett större behov av stödmedel, än vad som finns tillgängligt. För att möta intresset, kommer det att arbetas vidare med de ansökningar som inte beviljats stöd av Länsstyrelsen.

Projektet FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) har till syfte att främja bredbandsutbyggnadsgraden i Blekinge och Skåne. Medarbetare från FABS kommer att kontakta samtliga projekt som inte beviljats medel, för att undersöka möjligheten att hitta alternativa vägar för utbyggnad i respektive område. Arbetet påbörjas under hösten och för att få en fullständig överblick kring de projekt som inte beviljats stöd, bjuder vi nu in till en träff för att diskutera möjligheter.

ANMÄL DIG VIA FABS@SKANE.SE senast 21 juni (och ange eventuella allergier och antal personer)

TILL DEN 27 JUNI I KRISTIANSTAD eller 29 JUNI I LUND

FÖR MER INFORMATION OM DAGEN
Magdalena Jacobsson, projektledare, tfn 044-309 31 82
Wivi-Anne Bengtsson, delprojektledare, tfn 044-309 31 61

www.skane.se/fabs

AGENDA

MODERATOR: Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost
12.30 – 13.00 Mingel med tilltugg från kl. 12.30
13.00 – 13.15 Välkommen
FABS – fiber åt alla Blekinge och Skåne
13.15 – 13.45 Business-case bygga på landet utan bidrag,
viktiga parametrar
Per Bengtsson, bredbandskonsult, fd Wexnet
13.45 – 14.00 Länsstyrelsen Skåne
– redogör för situationen och processen
14.00 – 14.15 Svenska stadsnätsföreningen,
Per Fröling, regionansvarig
14.15 – 14.30 Telia
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.15 IP Only
15.15 – 15.30 Regional Bredbandskoordinator
Jörgen Kamnert, Skåne
15.30 – 15.45 Kommunförbundet Skåne
Annika Eklund
15.45 – 16.00 Tillväxtverket
Anna Josefsson
16.00 – 16.30 Diskussion och avslutning om hur vi går vidare!

Dela: