Beviljade projekt

Projektägare: Lill-Stina Maria Verner

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.

Serveringen är tänkt att ske dels ute i det fria på en anlagd altan, dels i en stallbyggnad som är en av socknens äldsta byggnader. I stallbyggnaden finns även en gammal drängstuga som ska hyras ut för övernattningar. Detta passar särskilt bra med tanke på att gården ligger precis intill Skåneleden som är en populär vandringsled där många människor vandrar under sommarhalvåret. Det finns heller ingen liknande verksamhet i Strönhult med omnejd, vilket innebär att utbudet av upplevelser för boende och besökare i anslutning till populära Skåneleden ökas genom projektet.

I projektet görs nödvändiga investeringar för att renovera och anpassa serveringsytor, föreläsningslokal och drängstuga. Nätverket med lokala leverantörer och samarbetspartners byggs upp och en verksamhet med studiebesök startas upp. När projektet avslutas ska uthyrningsverksamheten ha kommit igång.

Lill-Stina har tidigare drivit café i Kläcklingen utanför Växjö och samverkade då med sin mors företag, Agnes Gårdsmejeri. 2012 avslutades verksamheterna i Kläcklingen i och med flytten till Strönhult.

Samarbeten

Osby kommun, Osby Näringsliv,  Lönsboda Köpmannagille,  Stationsbutiken – lokal köttproducent, Lindberg diabas och silver, Turistbyrån Osby, Karin Linderoth, Eurorando – Europas största vandringsevenemang samt Agnes Gårdsmejeri.

När projektet slutrapporteras har kundtillströmningen redan visat sig vara god med många stamkunder. Det finns planer för framtida evenemang, såsom julmarknader och liknande.  Flera samarbeten byggs upp med lokala producenter, bl.a. keramiker och äggproducent.

Home

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Lill-Stinas Café
Sökande: Lill-Stina Verner
Journalnummer: 2016-1990
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd till företag inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna företagandet på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 283 poäng (avslagsnivå är 280 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd till företag.
Beslutsdatum: 16-09-13

LAG:s motivering: LAG bedömer att insatsen är förutsättningsskapande för företagande, bland annat som en nod för andra verksamheter i området. Satsningen och investeringen i närheten av Skåneleden innebär att leden får ett besöksmål med fikamöjligheter som saknas idag och där cafét även kan fungera som ett skyltfönster för andra verksamheter i bygden. Projektet stärker möjligheter för kultur- och naturmiljöns fortlevnad med den bymiljö som finns i Strönhult, som är en sk. odelad by. Närheten till kulturreservatet Örnanäs stärker också Lill-Stinas café som besöksmål. Projektet innebär sysselsättning lokalt samt ger förutsättning för synergieffekter mellan lokala entreprenörer inom besöksnäringen och livsmedel. Projektet stöds också av kommunen. Projektet har ett stort inslag av entreprenörskap och är profil- och identitetsskapande. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar till målen inom flera insatsområden men mest till målen i insatsområdet konkurrenskraft.

Beslutad budget/finansiering: Projektets totala budget är 286 000 kr, varav 200 000 kr finansieras med projektstöd och 86 000 kr finansieras med privata medel.

Utfall budget (PS/privat): 152 608 kr (105 607 kr / 47 001 kr)

Ideell tid: 3560 timmar = 783 200 kr + 27 000 kr (resurs)

Projektperiod: 2016-03-22 – 2019-08-31

 

 

Foto: Lill-Stinas café

Dela: