Beviljade projekt

Projektägare: Annelie Svensson, egen företagare

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka både om landsbygden och hantverket som mejerist.

För att kunna starta verksamheten krävs inköp av ystningskar och anläggande av parkeringsplats för kunder. I projektet kommer kontaktnätet med lokala företagare att utökas och olika aktiviteter,  såsom studiebesök, föreläsningar och evenemang, att anordnas.

Ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från egen fjällkobesättning är unikt för nordöstra Skåne. Genom projektet hoppas projektägaren kunna skapa arbetstillfällen på landsbygden och hålla liv i en hotad svensk lantras, fjällkon. Verksamheten är också ett led i att bidra till landskapsvård, ett öppet landskap och en levande landsbygd.

Agnes Gårdsmejeri startades upp  2006 på Kläcklingen utan för Växjö. I och med flytt till Strönhult 2012 avslutades verksamheten i Kläcklingen.

Samarbeten

Osby kommun, Osby Näringsliv, Moheda Sylt, Pemi Tryck, Lill-Stinas Café.

När projektet slutrapporteras har gårdsmejeriet öppnat och kundtillströmningen är god. För att fortsatt lära om en hotad svensk lantras och som en viktig del i att hålla landsbygden levande tas studiebesök emot.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Agnes Gårdsmejeri
Sökande: Annelie Svensson
Journalnummer: 2016-2002
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd till företag inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna företagandet på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 293 poäng (avslagsnivå är 280 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd till företag.
Beslutsdatum: 16-09-13

LAG:s motivering: Investeringen innebär att Strönhult får en unik produkt som kan sätta orten ”på kartan” och stärka byn. Samverkan med andra entreprenörer i området säkerställer att produkten blir ett unikt och känt komplement till andra produkter som finns i nordöstra Skåne. Sökande har mycket goda referenser som intygar produktens kvalitet. Ost gjord på mjölk från fjällko, en skyddad ras, blir speciellt för Strönhult. Djurhållningen hjälper också till att hålla landskapet öppet i en naturhistoriskt intressant oskiftad by. Att osten endast ska säljas i Strönhult gör också att de som ska köpa produkten kommer till Strönhult som blir ett tydligt besöksmål tillsammans med andra satsningar i området. Projektet har ett stort inslag av entreprenörskap och är profil- och identitetsskapande. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar till målen inom flera insatsområden men mest till målen i insatsområdet konkurrenskraft”.

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 286 000 kr, varav 200 000 kr finansieras med projektstöd och 86 000 kr finansieras med privata medel.

Faktiskt utfall budget (PS/privat): 165 076 kr (115 050 kr/50 026 kr)

Ideell tid: 216 timmar = 47 520 kr

Foto: Agnes gårdsmejeri

Dela: