Beviljade projekt

Mötesplats Balsby

Publicerades den 13 oktober 2016

Projektägare: Balsby SK

Projektidén är att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd.

Balsby är en populär ort för inflyttning med naturskönt läge. I klubben Balsby SK har man i en utvecklingsplan identifierat behov av bysammanhållning och samvaro över generationsgränser samt att aktiviteter erbjuds i närområdet. För att kunna bli den mötesplats som önskas behöver den befintliga klubblokalen renoveras.

I projektet vill klubben ta tillvara den livskraft, energi och vilja som finns i Balsby och skapa möjlighet till integration på flera olika plan: stad-landsbygd, mellan olika sociala och kulturella grupper och mellan olika åldersgrupper.

När projektet är slut ska klubbstugan vara renoverad och tillgänglighetsanpassad. Befintliga planer ska vara renoverade och en beachhandbollplan samt ett nytt aktivitetsområde för beachvolleyboll och BMX ska ha anlagts. Klubben ska ha framtagit en kommunikationsplan, en marknadsföringsplan samt etablerat samverkan med andra föreningar. Dessutom ska antalet aktiviteter som erbjuds utökas, antalet medlemmar öka och verksamheten ska ha kommit igång varaktigt.

Projektet genomförs i samarbete med olika föreningar och företag på landsbygden samt Kristianstad kommun.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Mötesplats Balsby
Sökande: Balsby SK
Journalnummer: 2016-4430
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 355 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Beslutsdatum: 16-09-13

LAG:s motivering: Projektet har ett tydligt mål att skapa en mötesplats i Balsby som saknas idag, där olika målgrupper såväl unga som äldre, med olika intressen kan mötas och dela erfarenheter med varandra i gemensamma aktiviteter. Det finns planer på samverkan med boende och verksamheter på orter i närliggande områden och även med staden Kristianstad och dess förorter. I projektet avser man bygga upp möjligheter till nya aktiviteter som är innovativa och kan vara identitetsskapande för orten. Föreningen har en välorganiserad struktur med kompetenser inom många områden som ger goda förutsättningar för ett väl genomförande av projektet. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar mest till målen inom insatsområdet korskopplingar.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 758 705 kr, varav 319 572 kr finansieras med projektstöd och 439 133 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete och ideella resurser värderas i ansökansstadiet till 174 400 kr.

 

Dela: