Beviljade projekt

Mötesplats Balsby

Publicerades den 13 oktober 2016

Projektägare: Balsby SK

Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd.

Balsby är en populär ort för inflyttning med naturskönt läge. Balsby SK identifierade i en utvecklingsplan ett behov av bysammanhållning och samvaro över generationsgränser samt att aktiviteter erbjuds i närområdet. För att kunna bli en mötesplats för dessa önskningar krävdes att den befintliga klubblokalen rustades upp och att området utvecklades till ett allaktivitetsområde med fler banor och grillplats.

I projektet ville klubben ta tillvara den livskraft, energi och vilja som de såg i Balsby och skapa möjlighet till integration på flera olika plan: stad-landsbygd, mellan olika sociala och kulturella grupper och mellan olika åldersgrupper. Under renoveringen lyckades projektägaren sprida kunskap och sammanhållning genom ideell arbetskraft. Projektet lade grunden för en naturlig mötesplats i en härlig blandning av byns invånare. Under projekttiden har flera olika typer av aktiviteter anordnats: trädgårdsdagar, triathlon, löptävling, bakluckeloppis, valborgsmässofirande och familjecykling med grillfest för att nämna några. Kring fotbollsplanen har en ungdomsverksamhet med café startats.

Nu finns en klubbstuga där grupper på upp till 30 personer har tillgång till samlingslokal, toalett, dusch och kök samt övernattning. Målet, att kunna erbjuda en kvalitetsanläggning som är intressant för IFK Kristianstad, Kristianstad Triathlonklubb, OK Pan med flera och i tillräckligt bra skick för att hyra ut till medlemmar för pengar till underhåll, är nått. Tillgänglighetsanpassning har genomförts.

Vid projektets början var klubblokalen präglad av många års slitage och ett läckande tak, vilket innebar att den inte var säker att använda och  inte gick att hyra ut längre. Denna försämring lett till att färre aktiviteter arrangeras, och att engagemanget bland medlemmar hade börjat svikta. Aktiviteten kring klubben och klubbstugan var så låg att klubben stod för att läggas ner.Renoveringsprojektet har bidraget till att återskapa engagemang och den finns en god bas att bygga vidare på. Med den fysiska mötesplatsen på plats i Balsby läggs nu fokus på vidare utveckling och en kommunikation- och marknadföringsplan har tagits fram för att nå ut till flera.

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-08-15 – 18-12-31
Projektnamn:
Mötesplats Balsby
Sökande: Balsby SK
Journalnummer: 2016-4430
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 355 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd.
Beslutsdatum: 16-09-13

LAG:s motivering: Projektet har ett tydligt mål att skapa en mötesplats i Balsby som saknas idag, där olika målgrupper såväl unga som äldre, med olika intressen kan mötas och dela erfarenheter med varandra i gemensamma aktiviteter. Det finns planer på samverkan med boende och verksamheter på orter i närliggande områden och även med staden Kristianstad och dess förorter. I projektet avser man bygga upp möjligheter till nya aktiviteter som är innovativa och kan vara identitetsskapande för orten. Föreningen har en välorganiserad struktur med kompetenser inom många områden som ger goda förutsättningar för ett väl genomförande av projektet. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar mest till målen inom insatsområdet korskopplingar.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 758 705 kr, varav 319 572 kr finansieras med projektstöd och 439 133 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete och ideella resurser värderas i ansökansstadiet till 174 400 kr.

 

Utfall budget (PS/ÖOS+OR): 936 932 kr (468 467 kr / 276 398 kr)

Ideell resurser: 733 timmar = 161 200 kr + 35 000 kr (resurs)

Dela: