Beviljade projekt

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.

Lions anordnar ofta arrangemang av olika slag, men saknade en professionell scen. Inte heller i närområdet fanns en mobil scen att tillgå. I projektet köptes därför en begagnad mobil scen som kompletterades med dekor, ljud- och ljusanläggning in. Projektgruppen lärde sig att använda scen och utrustning säkert och proffsigt.  Scenen användes för första gången den 11 december 2016, då Bromöllas 50:e luciafirande arrangerades och samtliga lucior genom alla 50 åren är inbjudna.

Den mobila scenen finns nu även för uthyrning, där intäkterna ska gå till att förbättra situationen för barn och unga i området.

Samarbeten

Bromölla kommun, Näsums byutveckling, Ivetofta hembygdsförening, Bromölla musik- och teaterförening, BSK Tältuthyrning samt Ivetofta sparbank.

 

 

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-09-08 – 17-09-09
Beslutsdatum:
16-11-11
Projektnamn: Scenkraft
Sökande: Lions i Bromölla
Journalnummer: 2016-5974
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 264 poäng (avslagsnivå är 260 p).
LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för föreningsliv och organisationer i området att anordna evenemang och utomhusarrangemang som utvecklar sina verksamheter. Investeringen kan bidra till en positiv samverkan mellan föreningslivet i området och till nya intressanta korskopplingar, nätverk och konstellationer och med det leda till nya, innovativa idéer. Projektet bidrar även till att stärka identitet för bygden. En styrgrupp tillsätts med representanter från kommun och föreningsliv och som ska borga för kvalité och säkerhet i användandet av scenen. Projektet passar in i strategin för Skånes Ess och bidrar främst till målen insatsområdet korskopplingar”.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 555 625 kr, varav 299 239 kr finansieras med projektstöd, 100 000 kr offentlig finansiering från Bromölla kommun, 47 386 kr finansieras med LAG-pott och 109 000 kr finansieras med privata medel.

Utfall budget (PS/ÖOS+OR/privat): 555 625 kr (299 239 kr /147 386 kr /109 000 kr)

Ideell tid: Antal timmar ej uppgivet i slutansökan

 

Dela: