Beviljade projekt

Scenkraft

Publicerades den 17 november 2016

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.

Lions anordnar ofta arrangemang av olika slag, men saknar en professionell scen. Inte heller i närområdet finns en mobil scen att tillgå. Efter projektet ska scenen finnas för uthyrning till en rimlig kostnad, där intäkterna ska gå till att förbättra situationen för barn och unga i området.

I genomförandet köps en mobil scen med dekor, ljud- och ljusanläggning in och en utbildning i hantering av denna anordnas. Den 11 december 2016 arrangeras Bromöllas 50:e luciafirande, då samtliga lucior genom alla 50 åren är inbjudna. Scenen är då tänkt att användas för första gången.

Samarbeten

Bromölla kommun, Näsums byutveckling, Ivetofta hembygdsförening, Bromölla musik- och teaterförening, BSK Tältuthyrning samt Ivetofta sparbank.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 16-11-11
Projektnamn: Scenkraft
Sökande: Lions i Bromölla
Journalnummer: 2016-5974
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 264 poäng (avslagsnivå är 260 p).
LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för föreningsliv och organisationer i området att anordna evenemang och utomhusarrangemang som utvecklar sina verksamheter. Investeringen kan bidra till en positiv samverkan mellan föreningslivet i området och till nya intressanta korskopplingar, nätverk och konstellationer och med det leda till nya, innovativa idéer. Projektet bidrar även till att stärka identitet för bygden. En styrgrupp tillsätts med representanter från kommun och föreningsliv och som ska borga för kvalité och säkerhet i användandet av scenen. Projektet passar in i strategin för Skånes Ess och bidrar främst till målen insatsområdet korskopplingar”.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 555 625 kr, varav 299 239 kr finansieras med projektstöd, 100 000 kr offentlig finansiering från Bromölla kommun, 47 386 kr finansieras med LAG-pott och 109 000 kr finansieras med privata medel.

Observera att det formella beslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket!

Dela: