Beviljade projekt

Sliperiet Gylsboda

Publicerades den 17 november 2016

Projektägare: Sliperiet Gylsboda ideell förening

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlas till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café.

Genom att skapa ett kulturcenter ville föreningen lyfta fram Gylsboda, med sin rika kulturhistoria och det stora konstintressetl som båda har diabasen som gemensam nämnare. Samhället Gylsboda har vuxit upp kring diabasbrytning som startade i slutet av 1800-talet. Affärer, bageri, föreningshus m.m. byggdes då diabasbrytningen blomstrade. Brytningen är fortfarande aktiv och diabasen har lockat flera konstnärer till orten.

En målsättning med projektet var att göra Gylsboda mer attraktivt för besökare, turister, aktiva konstnärer och konsthantverkare, för näringsliv, skolor och föreningar. Genom konsten möts människor i olika åldrar, med olika etnicitet och olika bakgrund, såväl socialt som ekonomiskt, vilket inbjuder till utvecklande samarbeten.

Nedgången sliperibyggnad innan renovering

Röjning pågår, maj 2017

Invigning Sliperiet Gylsboda, 12 maj 2018

Med ett brett och mycket stort engagemang har man varsamt rustat upp lokalen, rensat upp området omkring från all vild växtlighet och skapat ett vackert besöksmål. Renoveringsarbetet påbörjades hösten 2016. Byggnaden har fått ny el och belysning, bättre isolering i tak och fönster, nytt golv, nya utrymmen för utställningar, kök och personalutrymme, toaletter och arbetsrum. En parkeringsplats har anlagts. Föreningen kan nu erbjuda verkstadsutrymmen för konstnärer och renoveringen möjliggör konstutställningar året om. För att uppleva miljön och friluftsmuseet kan besökaren låna elcykel.

Intresset för Sliperiet har blivit mycket stort, inte minst tack vare engagerade projektdeltagare. Processen har gått att följa dagligen via ordförandens blogg och lokalmedia har haft kontinuerlig rapportering. Betydelsen som centret fått  syns också genom att Sliperiet Gylsboda används som ett försäljningsargument i mäklarannonser, där det framhålls att det finns ett rikt och levande kulturcentrum i bygden.

Under projekttiden har flera events anordnats som lockat många besökare och föreningen har fortsatt löpande aktiviteter inbokade. Ett samarbete med Sydresor har inletts, vilket innebär att det kommer att gå bussresor till Gylsboda under sommaren 2019.

Samarbeten
Föreningen Svarta Bergen, Agnes Gårdsmejeri, Lill-Stinas Café, Stenindustrin, Folkuniversitetet, Osby kommun, IKEA Museum, Harry Martinsson-sällskapet, Stålbolaget, Skånes Hembygdsförbund, Ifö Center och Humleslingans konstnärsgille.

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-02-01 – 19-05-22
Beslutsdatum:
16-10-19
Projektnamn: Sliperiet Gylsboda
Sökande: Sliperiet Gylsboda, 802497-6931
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 269 poäng (avslagsnivå är 260 p).
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att ett levande kulturcenter med komplett upplevelse från tidig industrihistoria till dagens verklighet skapas i unik miljö. Projektet har och avser även att vidareutveckla ett brett samarbete såväl inom kulturhistoria med diabasbrytning som inom konstnärlig verksamhet, kursverksamhet med konsthantverk mm. Föreningen har som mål att Sliperiet blir ett attraktivt besöksmål och ett intressant komplement till annan verksamhet i området.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 078 300 kr, varav 669 700 kr finansieras med projektstöd, 329 850 kr finansieras med LAG-pott och 78 750 kr finansieras med privata medel.

Ideell insats är värderad till 850 000 kr enligt ansökan

Utfall budget(PS/ÖOS+OR): 856 242 kr (669 700 kr / 186 542 kr)

Ideell tid: 3000 timmar = 660 000 kr + 136 340 kr (resurs)

Dela: