Beviljade projekt

Sliperiet Gylsboda

Publicerades den 17 november 2016

Projektägare: Sliperiet Gylsboda ideell förening

En gammal sliperibyggnad ska omvandlas till ett kulturcenter som kommer att inrymma bland annat diabasverkstad, smedja, ateljé för konstnärer, keramikverkstad, visningshall och servering med rawfood som specialitet.

Genom att skapa ett kulturcenter vill man lyfta fram Gylsboda, med sin rika kulturhistoria och det stora konstintresset, som båda har diabasen som gemensam nämnare. Samhället Gylsboda har vuxit upp kring diabasbrytning som startade i slutet av 1800-talet. Affärer, bageri, föreningshus m.m. byggdes då diabasbrytningen blomstrade. Brytningen är fortfarande aktiv och diabasen har lockat flera konstnärer till orten.

En målsättning med projektet är att göra Gylsboda mer attraktivt för besökare, turister, aktiva konstnärer och konsthantverkare, för näringsliv, skolor och föreningar. Genom konsten möts människor i olika åldrar, med olika etnicitet och olika bakgrund, såväl socialt som ekonomiskt, vilket inbjuder till utvecklande samarbeten.

Under projektets genomförande ska man rensa ut allt inne i sliperiet och området utanför, samt starta renoveringsarbetet under hösten 2016. En parkeringsplats ska iordningsställas och kulturcentret marknadsföras med informationsmaterial, skyltning, och elektroniskt. Invigning av sliperiet beräknas till sommar 2018. Då rymmer centret verkstadsutrymme för konstnärer, ett utrymme för konstutställningar året om med bra ljus och ytor och yta för besökare att se hur bearbetning av diabasen går till. Det ska via centret vara möjligt att låna elcykel och uppleva miljön i omgivningarna.

Samarbeten
Föreningen Svarta Bergen, Agnes Gårdsmejeri, Lill-Stinas Café, Stenindustrin, Folkuniversitetet, Osby kommun, IKEA, Harry Martinsson-sällskapet, Stålbolaget.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 16-10-19
Projektnamn: Sliperiet Gylsboda
Sökande: Sliperiet Gylsboda, 802497-6931
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som ska gynna utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 269 poäng (avslagsnivå är 260 p).
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att ett levande kulturcenter med komplett upplevelse från tidig industrihistoria till dagens verklighet skapas i unik miljö. Projektet har och avser även att vidareutveckla ett brett samarbete såväl inom kulturhistoria med diabasbrytning som inom konstnärlig verksamhet, kursverksamhet med konsthantverk mm. Föreningen har som mål att Sliperiet blir ett attraktivt besöksmål och ett intressant komplement till annan verksamhet i området.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 078 300 kr, varav 669 700 kr finansieras med projektstöd, 329 850 kr finansieras med LAG-pott och 78 750 kr finansieras med privata medel.

Ideell insats är värderad till 850 000 kr enligt ansökan

Observera att det formella beslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket!

Dela: