Beviljade projekt

Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Marin Adventures Immeln AB

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.

Norra Skåne är populärt på den danska, tyska och svenska marknaden och känt för sin relativt vilda natur. Intresset för fenomenet outdoor ökar och området runt Immeln har en unik attraktionskraft. Det vill projektägaren spinna vidare på och arrangera en friluftsfestival i södra Sverige som försöker binda ihop trådarna i det nordiska friluftslivet.  Inspiration till konceptet kommer från festivalen Utefest på Höga Kusten.

Projektet kommer att löpa över drygt två år. Första steget är att genomföra Nordic Outcraft Festival 2017, andra steget är att bygga Vildmarksbyn under hösten/vintern 2017/2018 och sista steget är att genomföra Nordic Outcraft Festival 2018. Festivalen ska ha ett hållbarhetsperspektiv och locka naturintresserade besökare från Norden och norra Europa.

En av målsättningarna för projektet är att locka folk att ta första steget ut i naturen. Intresset för friluftsliv är stort men steget från icke aktiv till aktiv friluftsmänniska kan kännas stort och skrämmande. Med relativt lite kunskap kan alla börja vistas mer utomhus. Projektet har identifierat tre olika primära fokusområden; överlevnad, bushcraft och ”traditionellt” friluftsliv. Inom överlevnad och bushcraft är mansdominansen nästan total. Därför kommer projektets ena fokusgrupp att vara kvinnor. Den andra fokusgruppen kommer att vara utrikesfödda, då detta är en grupp som är mindre aktiva friluftsutövare i dagsläget. Projektägaren ser en spännande möjlighet för integration i en neutral miljö där man kan förenas i ett gemensamt intresse och kring lärande.

Vildmarksbyn ska byggas i naturen, på ett enkelt och hållbart sätt. Den ska kunna användas av skolor, föreningar och andra grupper som söker en unik plats att genomföra sin aktivitet på. Outcraftfestivalen blir det första arrangemanget som använder Vildmarksbyn som bas.

Genom en internationellt erkänd festival och en unik mötesplats vill projektägaren bidra till att nordöstra Skåne blir ett ännu mer attraktivt besöksmål och en erkänd destination för äventyrs- och naturturism. Vildmarksbyn kommer att skapa förutsättningar för många andra aktiviteter året om.

I projektet finns samverkan med offentlig sektor, föreningar och företag. Festivalen genomförs i samarbete med Friluftsfrämjandet och lokala aktörer.

Utdrag ur slutrapporten:

Vi har genomfört tre stycken friluftsfestivaler och undersökt möjligheterna till att bygga vildmarksbyn. Tyvärr var inte det utlovade området tillgängligt i alla fall så jag har beslutat att skrinlägga vildmarksbyn.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 16-12-06
Projektnamn: Nordic Outcraft Festival
Sökande: Marin Adventures Immeln AB
Journalnummer: 2016-6770
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 404 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: ”Ett spännande projekt med stark prägel av nytänkande och bred samverkan för att ge kunskaper och möjligheter för många människor. Genom projektets utformning stärks både jämställdhet, social integrering och tillgänglighet. Kompetensutveckling inom naturvård, allemansrätt och miljö i samband med nyttjande är en styrka och detta liksom projektets innehåll bidrar starkt till att skapa/stärka områdets profil. Projektet bidrar i hög grad till strategins måluppfyllelse.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 049 338 kr, varav 656 994 kr finansieras med projektstöd, 323 594 kr LAG-pott och 68 750 kr är privat finansiering i förväntade intäkter.

Utfall budget(PS/ÖOS+OR): 641 367 kr (401 561 kr /197 785 kr/42 021 kr)

Ideell tid: 396 000 kr + 446 000 kr (resurs)

Foto: Immeln kanotcenter

Frontpage

Dela: