Beviljade projekt

Scanisaurus 2.021

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Bromölla kommun

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Bromölla kommun har gett konstnärskollektivet Ifö Center i uppdrag att forska, dokumentera och berätta om Iföverkens roll i konsthistorien. Särskilt fokus ska läggas på Nylunds paradverk Scanisaurus och den unika arbetstekniken bakom verket, andra storskaliga konstverk skapade på Iföverkens utvecklingsverkstad samt kopplingen mellan Iföverken och Rörstrands.

Scanisaurus kom till i ett sammanhang i en större kontext. Verket uppstod i mötet mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande, i en epok som förde dem båda nära varandra. Iföverken hade en viktig roll för konstnärerna under svensk keramiks storhetstid, ca 1930-70tal. Hela denna epok fanns en mycket stark koppling mellan Iföverken och Rörstrands. Detta har idag nästan helt fallit i glömska.

Projektet syftar till att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv och ett konsthistoriskt sammanhang ska stärka Bromölla som besöksmål . Olika KKN-företag (kulturella och kreativa näringar) arbetar med att forska och dokumentera om fontänen parallellt med ett restaureringsarbete pågår av den. Produkter och tjänster som utgår från berättelsen om Scanisaurus utvecklas och genom destinationsutvecklingsprocessen paketeras och marknadsförs dessa.

Genomförande:

  • En bok i 500 exemplar med historien och berättelsen om Scanisaurus
  • Adventskalender för barn i 1000 exemplar
  • Guidade visningar baserade på Scanisaurus
  • Besök i levande verkstad där man utvecklat liknande koncept
  • Worcations för prova på verksamhet
  • Kurser och workshops för yrkesfolk
  • En permanent utställning om Scanisaurus och Iföverkens konstnärliga verksamhet
  • Reservdelar för att bevara fontänen

Projektet samarbetar med Arbetsförmedlingen Kultur, Ifö Sanitär, Konstla AB, Krohns krukmakeri, ifö Ceramics, konstinstitut i Malmö, Mediaverkstan i Malmö, Ivetofta Sparbank, Iföverkens Industrimuseum, mfl.

Just nu pågår också ett delprojekt med stöd från Region Skåne med fokus på att inventera själva fontänen för att rädda den.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-06
Projektägare:
Bromölla kommun
Projektnamn: Scanisaurus 2.021
Sökande: Bromölla kommun
Journalnummer: 2016-6778
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 330 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: Projektet faller inom ramen för strategin då de angriper utmaningar på ett nytt sätt som kommer stärka Bromöllas levande kulturarv och hela områdets profil. I Bromölla finns det historia och kunskap om keramikproduktion som de vill ta vara på och nyttja för att locka kreativa företag och nya besökare till området.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 528 950 kr, varav 893 077 kr finansieras med projektstöd, 106 924 kr LAG-pott, 250 000 kr Bromölla kommun, 82 950 kr av arbetsförmedlingen kultur och 196 000 kr är privat finansiering.

Dela: