Beviljade projekt

Medeltida Åhus

Publicerades den 21 februari 2018

Projektägare: Platsorganisation Åhus

Projektets idé är att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.

Kustorten Åhus ligger i nordöstra Skåne och är en populär semesterort med ett högt besökarantal. På sommaren ökar invånarna från 10000  till 25 000 personer i och med de många fritidshusen. Därtill lockar olika events, exempelvis Åhus Beachhandboll (som 2017 lockade 75000 besökare), den välbesökta stranden och inom kort Absoluts nya besökscentrum.

Platsorganisation Åhus beskriver det som ett dilemma att många besökare faktiskt inte upplever Åhus fullt ut när de är där, utan tillreser för ett specifikt event eller för en dag på stranden och sedan åker hem. Turistsäsongen är fortfarande starkt knuten till sommaren.

Åhus historiska lämningar finns redo för beskådan oavsett årstid eller dag. I dagsläget finns många pusselbitar av historisk kunskap men ingen plats som samlar och tillgängliggör kunskapen för allmänheten. I projektet Medeltida Åhus ska därför historien presenteras; dels som en vandringsslinga med skyltar, information, som en taktil modell samt i en interaktiv 3D-app som kopplas för att undersöka vandringsslingans sevärdheter på djupet. Det medeltida temat ska gå igen i en medeltidsdag med olika aktiviteter för vuxna och barn. Vidare kommer det medeltida Åhus att marknadsföras och samarbete med intressenter fördjupas.

I projektorganisationen finns representanter för S:ta Annas Gille, Kristianstad kommun, Regionmuseet Kristianstad, lokala företagare och lokalhistoriker.

Resultat:

I projektet har vi tagit fram:
– En skyltad vandringsslinga som lyfter fram de medeltida sevärdheterna på ett tydligare sätt samt en 3Dhashtag skylt (2x 3 m) som ska driva trafik till sociala medier.
– En app som guidar besökare runt i byn, och som ger information om hur olika sevärdheter såg ut på medeltiden, samt ger information om andra intressepunkter i Åhus. Appen har information på svenska och engelska, och innehåller också en familjeslinga, där barn kan samla pusselbitar vid olika stopp.
– En gjuten, taktil modell som är placerad på torget i Åhus, och som visar hur det medeltida Åhus såg ut
– Give Aways med medeltids-anknytning
– En karta/folder med information om de olika intressepunkterna
– Intressentmöten där vi har bjudit in allmänheten att vara med att utveckla projektet
– Lanseringsevent på torget i Åhus, Smakmarknad med medeltida tvist
– Samverkan mellan Platsorganisation Åhus, lokala näringsidkare, idéella föreningar, Kristianstads kommun
och Regionmuséet.
Information om projektet på Åhus Swedens hemsida: https://ahussweden.se/medeltidaahus/
Appen Medeltida Åhus finns att ladda hem för både Iphone och Android
Medeltida Åhus facebooksida: https://www.facebook.com/medeltidaahus/

Appen lanserades i sin första version i juni, en bit in i årets sommarsäsong. Vi bedömer att de verkliga resultaten kommer inom tre år, eftersom det tar tid att marknadsföra och nå ut med full kraft. Hittills kan vi se följande resultat:
– 2500 personer har laddat ner appen
– stort intresse och många frågor från besökare i Åhus som kontaktar Platsorganisation Åhus på olika sätt
– uppslutning kring projektidén och ökad samhöringhet hos företagarna i byn
– känsla av stolthet hos boende i Åhus
– intresse för medeltiden generellt hos bybor och besökare
– används i undervisningen av skolorna i byn

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 18-02-15
Projektnamn: Medeltida Åhus
Sökande: Platsorganisation Åhus, 802463-1114
Journalnummer: 2017–639
Åtgärd och fond:  Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 305 poäng (avslagsnivå 280p).
LAG:s motivering: Projektet vill på ett innovativt sätt stärka ortens identitet och konkurrenskraft genom att lyfta fram Åhus medeltida historia. Genom att tillgängliggöra byns medeltida sevärdheter för alla, oavsett fysiska förutsättningar, bidrar projektet till att göra orten mer attraktiv att bo i och bidrar till Åhus som intressant besöksmål året om. God möjlighet i att skapa en modell på profilering av landsbygdsorter genom ny teknik. Med sin goda förankring och samverkan mellan stad och land passar projektet väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 041 519 kr, varav 697 818 kr finansieras med projektstöd, 293 701 kr finansieras med LAG-pott och 50 000 kr är offentlig resurs från Kristianstad kommun. Ideellt arbete är värderat till 201 000 kr.

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR): 1 035 073 kr (693 281 kr / 341 792 kr)

Ideell tid: 400 timmar = 201 000 kr

Foto: Platsorganisation Åhus, medeltida mur i Åhus.

Dela: