Beviljade projekt

Mötesplats Färevallen

Publicerades den 21 februari 2018

Projektägare: Sibbhults IF

I projektet Mötesplats Färevallen ska idrottsplatsen i Sibbhult utvecklas till ett fritidsområde för alla och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, gruppen och intressen.

Sibbhult är en liten ort i Östra Göinge kommun med cirka 1500 invånare. Färevallen, som ortens idrottsplatsen heter, är idag en plats för ett begränsat antal intressegrupper och aktiviteter. En ökad inflyttning, en växande integrationsverksamhet och utökade intressen har gjort att anläggningen inte längre möter behoven. Det syftar projektet till att ändra.

Genom flera åtgärder ska idrottsplatsen utvecklas till ett fritidsområde med attraktiva aktiviteter för motion, spontanidrott och umgänge som kan bidra till social inkludering, minska utanförskap samt verka för en stärkt identiteten i bygden. Samhället gynnas av att människor har en aktiv och betydelsefull fritid.

Projektet består av investeringar nya aktiviteter och ny utemiljö på anläggningen. Nya aktiviteter i den nya multiarenan kommer att vara boule, längdhopp, padeltennis, utegym, hinderbana, lekpark för yngre barn och aktivitetsytor för samvaro. Den nya utemiljön kommer att bestå av staket, två biljettkurer, ny entré, träd och växter samt cementplattor.

Detta projekt är delprojekt i ett större projekt som inkluderar flytt av fotbollsplan och byggnation av konstplan, uppsättning av fotbollsnät och belysning, tillgänglighetsanpassning för funktionsvarierade samt markarbete och entreprenad.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 18-02-15
Projektnamn: Mötesplats Färevallen
Sökande: Sibbhults IF, 838200-3575
Journalnummer: 2018-131
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden – genomförande
Insatsområde: Social Inkludering
Bedömning: Ansökan får 308 poäng (avslagsnivå 300p)
LAG:s motivering: Projektet har goda intentioner och förutsättningar att utveckla den sociala integrationen och minska utanförskapet i området genom sport, idrott och fritid och bli en inkluderande mötesplats i Sibbhult. Genom den breda samverkan har projektet ett starkt underifrånperspektiv. Partnerskapet kan anses ge goda förutsättningar för marknadsföring och därigenom stärka områdets identitet. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 2 481 356 kr, varav 1 000 000 kr finansieras med projektstöd, övrigt offentligt stöd 800 000 kr, privat finansiering 681 356 kr och 0 kr finansieras med LAG-pott. Ideell resurs är värderat till 71 375 kr och ideellt arbete till 321 200 kr.

Bild: Sibbhults IF.

 

Dela: