Beviljade projekt

Projektet ska ta till vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sättet stärks de ungas identitet för området.

Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna 13-25 år inom verksamhetsområdet för Skånes Ess. Genom olika arrangemang, träffar, uppsökande
verksamhet och samarbeten med organisationer, föreningar och verksamheter som jobbar för och med unga ska ungas drivkraft och engagemang för sin hemort tas tillvara. Som verktyg för de unga att genomföra sina idéer finns  paraplyprojekten Unga Ess.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 18-03-21
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-397
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Social Inkludering.
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet har goda förutsättningar att fånga upp ungdomar och ungdomars engagemang och drivkraft till verksamheter för att känna större delaktighet och påverkansmöjlighet på sin hemort. Projektet utvecklar en kontaktyta för unga i Skånes Ess område och innebär möjligheter för unga att förädla sina idéer. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 995 368 kr, varav 666 000 kr finansieras med projektstöd och 329 368 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 40 000 kr.

Dela: