Beviljade projekt

Humleslingan – värd en dag till

Publicerades den 19 juni 2018

Projektägare: Föreningen Humleslingan

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.

Föreningen Humleslingan samlar besöksnäringen runt Ivösjön i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Vid 2017 års slut hade föreningen 56 företags- och föreningsmedlemmar. Flertalet av företagen är fåmansföretag som ska möta de utmaningar som finns med att driva säsongsbetonad verksamhet inom besöksnäringen.

Projektet genomfördes för att undersöka intresset hos medlemmar, kommuner och samarbetspartners för att föreningen ska utveckla produkter och tjänster som gör att besökare stannar en dag till i området.Genomförandet bestod av en enkätundersökning, dialog med tilltänka samarbetsföreningar och med kommunen samt ett medlemsmöte tillsammans med kommunerna.

Vunna erfarenheter har resulterat i en rapport och ett beslutsunderlag som lämnats till föreningens styrelse och resultatet har även redovisats för samarbetspartners såsom Skåne Nordost, Bromölla kommun och Kristianstad kommun. Beslutsunderlaget omfattar tre förslag som har som mål att stötta medlemsföretagen: en app, resepaketering och samordning. Projektets analyser kommer även att användas av Bromöllas kommun i utformningen av kommande besöksnäringsstrategi.

Projektet har inneburit en fördjupad kännedom och grund för samarbete inom besöksnäringen och mellan kommunerna.

http://humleslingan.com

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Humleslingan – värd en dag till
Sökande: Föreningen Humleslingan, 838202-2039
Journalnummer: 2018-1481
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga rätt i landsbygdsfonden då den till stor del medför nytta för verksamheter på landsbygden och innebär verksamhetsutvecklande insatser på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 286 poäng (avslagsnivå 260p).
Motivering: ”Ett välbeskrivet projekt som genom innovativ samverkan avser ta fram underlag för att stärka bygdens näringsverksamhet genom utveckling och paketering av produkter och tjänster. Med detta stärks områdets varumärke och destination och bidrar därmed till att profilera området. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finansiering:Projektets totala budget är 125 370 kr, varav 85 370 kr finansieras med projektstöd och 40 000 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 66 000 kr.
LAG finansierar 100 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd.

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR): 102 732 kr (69 955 kr / 32 777 kr)

Ideell tid: 235 timmar = 51 700 kr + 5200 kr (resurs)

Dela: