Beviljade projekt

Humleslingan – värd en dag till

Publicerades den 19 juni 2018

Projektägare: Föreningen Humleslingan

Syftet med projektet är att undersöka medlemmarna i Humleslingans intresse för och föreningens möjligheter att skapa produkter och tjänster som stöttar i verksamhetsutveckling inom besöksnäring.

Föreningen Humleslingan samordnar marknadsföring, kompetens- och produktutveckling inom besöksnäring för sina medlemsföretag i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Vid 2017 års slut hade föreningen 56 företags- och föreningsmedlemmar. Flertalet av företagen är fåmansföretag som ska möta de utmaningar som finns med att driva säsongsbetonad verksamhet inom besöksnäringen.

Projektet består av en förundersökning för att utreda hur föreningen bäst stöttar sina medlemmar i verksamhetsutveckling inom besöksnäringen utifrån ett antal produkter/tjänster som föreslagits: en app, resepaketering samt samordning som stöd för vidare långsiktig utveckling. Målet är att skapa ett mervärde för besökaren längs Humleslingan så att besökaren väljer att stanna längre tid i området.

I projektet genomförs en undersökning, workshops, inspirations- och samarbetsträffar samt kostnadsundersökningar.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Humleslingan – värd en dag till
Sökande: Föreningen Humleslingan, 838202-2039
Journalnummer: 2018-1481
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga rätt i landsbygdsfonden då den till stor del medför nytta för verksamheter på landsbygden och innebär verksamhetsutvecklande insatser på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 286 poäng (avslagsnivå 260p).
Motivering: ”Ett välbeskrivet projekt som genom innovativ samverkan avser ta fram underlag för att stärka bygdens näringsverksamhet genom utveckling och paketering av produkter och tjänster. Med detta stärks områdets varumärke och destination och bidrar därmed till att profilera området. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finansiering:Projektets totala budget är 125 370 kr, varav 85 370 kr finansieras med projektstöd och 40 000 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 66 000 kr.
LAG finansierar 100 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd.

Dela: