Nyheter

Små stöd för stora idéer!

Publicerades den 9 november 2018

Genom våra paraplyprojekt för förstudier söker du enkelt ett mindre projektstöd för att ta fram de underlag som behövs för att förverkliga dina idé.

Du kan få stöd för olika kostnader som krävs för att utreda din idés förutsättningar. Exempelvis kan det handla om kostnader för undersökningar, resor, konsultarvode eller lön, mindre inköp, lokalhyra vid möten och måltider. Du kan dock inte få stöd för investeringar.

Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras. Skånes Ess har tre olika tematiska inriktningar för förstudier:

  • KONKURRENSKRAFT handlar om att stärka det lokala näringslivet och kopplingen mellan land och stad.
  • KOMPETENT har socialt fokus och ska utveckla den lokala arbetsmarknaden, bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.
  • LAND/VATTEN syftar till hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser med miljöfrämjande aktiviteter som spänner över såväl land som vatten.

Ansökan och instruktioner hittar du på vår på sidan Sök förstudier & Unga Ess (paraplyprojekt)

Dela: