Inspiration

Att komma i hamn

Publicerades den 14 december 2018

Efter mer än 15 år av drömmar och kamp har Österslövs småbåtshamn tagit form. Detta har skett genom ett 20-tals personers gedigna arbete.

– Det är fortfarande en hel de som kvarstår, förklarar, Göran Engblom, Föreningen Byhamnens sekreterare. Planen ska beläggas med grus, piren ska kläs med mindre stenar och rensas från ogräs. Dessutom ska vi ha belysning på bryggorna – på måndag har vi fått löfte av Eon att elen till toalettbyggnaden ska vara på plats.

I Råbelövssjön fanns endast en smal, provisorisk sjösättningsramp, trots att sjön nyttjas flitigt för fiske och båtliv. Föreningen Byhamnen arbetar därför för att anlägga en småbåtshamn och i anslutning till den en samlingsplats med bord och bänkar, grillplats samt en äng för sport och lek.

Göran möter mig vid hamnen strax efter lunchtid en vanlig vardag. Han berättar att han är på plats nästan varje dag och ordnar med något. Just idag är det förberedelser inför Eons besök.

Anläggningsarbetet började i december 2017. I oktober efterföljande år finns hamnens struktur med pir och bryggor på plats. Rampen för isättning av båt är stadig och gjuten i betong. Det finns 36 fasta båtplatser för uthyrning mellan Y-bommar och ytterligare 6 gästande båtar kan ligga förtöjda utmed västra rampbryggan.

– Tidigare gick vattenlinjen här, säger Göran och visar på en bra bit upp från hamnen. Vi har fyllt igen och skapat en äng här som blir en samlingsyta. Nästa år ska vi se över samlingsplatsen.

Göran visar också en liten mobil scen, i samma stil som bryggorna, som han håller på att bygga. Så småningom ska det också vara fritt wi-fi här.

Anläggningsarbetet har varit ett massivt, gediget jobb med ett 20-tal ideella krafter: 795 räknande ideella timmar hittills. Långt före det har drömmen om en byhamn och kampen för dess förverkligande engagerat många personer i byn.

Satsningen har mottagits positivt och hamnen har varit välbesökt under sommaren. Nu utanför säsong och på en vardag är platsen lugn. En man med en liten hund kommer förbi och sätter sig ett slag på en av bänkarna och blickar ut över Råbelövssjön.

Dela: