Beviljade projekt

Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning

Publicerades den 29 mars 2019

Observera att projektet har ej beslutats av Jordbruksverket.

Projektägare: Ifö Center

Ifö Ceramics fabriksnedläggning innebär en sällsynt möjlighet för Ifö Center att förvärva den unika fastigheten. Gigantiska ytor öppnar upp för ny verksamhet där nya samarbetspartners kan få yta och nya nätverk kan växa fram.

Sedan 2014 har Ifö Ceramics upplåtit 4 500 kvadratmeter hyresfritt till den ideella föreningen Ifö Center, som bedriver en aktiv kulturverksamhet med bland annat konstnärsverkstäder och utställningslokaler. Nu läggs företaget ner, lokalerna ska avyttras och Ifö Center avser förvärva dem.

Genom att sedan iordningställa de nya lokalerna kan Ifö Center erbjuda del av dessa till arbetsmarknadsenheten i Bromölla, som söker större och ändamålsenliga lokaler. Samlokaliseringen innebär att arbetssökande kan erbjudas meningsfull sysselsättning, kulturaktiviteter och kontaktytor. Projektet KAKTUSBLOMMAN syftar till att stärka personer långt från arbetsmarknaden och också till att skapa möten mellan kultursektorn, näringslivet (t.ex. besöksnäring) och kommun.

Byggnaden på 42 000 kvadratmeter ska efterhand fyllas på med fler aktörer och fler samarbeten ska växa fram organiskt. Det finns tankar och idéer kring olika grepp att stärka nyföretagande genom ex. inkubatorer. Formen för köpet är ett vinstbegränsat aktiebolag (svb) med den ideella föreningen som majoritetsägare. I denna form av socialt företagande ligger fokus både på vinst och samhällsansvar.

KAKTUSBLOMMAN är en akronym för kulturcenter, arbetstillfällen, konst, turism, utveckling, småföretagande, byggnadsvård, lokalt engagemang, olikheter, möten, mervärden, autonomi och nätverkande.

Genom att ta över hela byggnaden tryggas också resultat och effekter av de två tidigare leaderprojekten Ifö Center – sambandscentralen och Scanisaurus 2.021.

Projektet startar under förutsättning att köpet av fastigheten effektueras!

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-03-12
Projektnamn: Projekt KAKTUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning.
Projektägare: Ifö Center, 802492–0806
Journalnummer: 2019–205
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, socialfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i socialfonden då målgruppen är människor långt ifrån arbetsmarknaden och insatsen bidrar till ökad anställningsbarhet och innebär ökad kompetensutveckling för målgruppen.
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 380 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Ett innovativt projekt som gynnar bygdens utveckling nationellt och internationellt. Väl genomtänkt och beskriven projektplan där insatserna skapar en arena för människor långt från arbetsmarknaden och med samverkande åtgärder ökar målgruppens anställningsbarhet. Ansökan präglas av stor samverkan mellan olika parter såväl ideella som privata och offentliga. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.
Foto copyright: Ifö Center

Dela: