Beviljade projekt

Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning

Publicerades den 29 mars 2019

Projektägare: Ifö Center

Ifö Ceramics fabriksnedläggning innebär en sällsynt möjlighet för Ifö Center att förvärva den unika fastigheten. Gigantiska ytor öppnar upp för ny verksamhet där nya samarbetspartners kan få yta och nya nätverk kan växa fram.

Sedan 2014 har Ifö Ceramics upplåtit 4 500 kvadratmeter hyresfritt till den ideella föreningen Ifö Center, som bedriver en aktiv kulturverksamhet med bland annat konstnärsverkstäder och utställningslokaler. Nu läggs företaget ner, lokalerna ska avyttras och Ifö Center avser förvärva dem.

Genom att sedan iordningställa de nya lokalerna kan Ifö Center erbjuda del av dessa till arbetsmarknadsenheten i Bromölla, som söker större och ändamålsenliga lokaler. Samlokaliseringen innebär att arbetssökande kan erbjudas meningsfull sysselsättning, kulturaktiviteter och kontaktytor. Projektet KAKTUSBLOMMAN syftar till att stärka personer långt från arbetsmarknaden och också till att skapa möten mellan kultursektorn, näringslivet (t.ex. besöksnäring) och kommun.

Byggnaden på 42 000 kvadratmeter ska efterhand fyllas på med fler aktörer och fler samarbeten ska växa fram organiskt. Det finns tankar och idéer kring olika grepp att stärka nyföretagande genom ex. inkubatorer. Formen för köpet är ett vinstbegränsat aktiebolag (svb) med den ideella föreningen som majoritetsägare. I denna form av socialt företagande ligger fokus både på vinst och samhällsansvar.

KAKTUSBLOMMAN är en akronym för kulturcenter, arbetstillfällen, konst, turism, utveckling, småföretagande, byggnadsvård, lokalt engagemang, olikheter, möten, mervärden, autonomi och nätverkande.

Genom att ta över hela byggnaden tryggas också resultat och effekter av de två tidigare leaderprojekten Ifö Center – sambandscentralen och Scanisaurus 2.021.

Projektet startar under förutsättning att köpet av fastigheten effektueras!

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-03-12 /20-06-30
Projektnamn: Projekt KAKTUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning.
Projektägare: Ifö Center, 802492–0806
Journalnummer: 2019–205
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, socialfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i socialfonden då målgruppen är människor långt ifrån  arbetsmarknaden och insatsen bidrar till ökad anställningsbarhet och innebär ökad kompetensutveckling för målgruppen.
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 416 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet har en stark identitetsskapande profil och vänder sig till målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet bidrar tydligt till social inkludering och minskat utanförskap och har en tydlig innovativ ansats. Projektet är väl förankrat i lokalsamhället och präglas av stor samverkan mellan olika parter såväl ideella som privata och offentliga.
Fokus på social hållbarhet i en konstnärlig och kreativ kontext med goda förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer. Koppling regionalt till att minska socialt utanförskap genom att erbjuda kompetensutveckling, språkutveckling och ett ökat småföretagande. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.
Foto copyright: Ifö Center

Dela: