Beviljade projekt

Den generösa skogen: ett skogsäventyr

Publicerades den 19 juni 2019

Projektägare: Studio Ljungkulla

Teaterkaraktärer, musik och sceniska effekter ska prägla en vandringsföreställning i de trolska skogarna runt Immeln.

I Östra Göinge kommun är skogen och vildmarken en av de största tillgångarna. Trots det är det många som sällan eller aldrig ger sig ut i skogen. Det är viktigt med information om miljö- och klimathot, men vi behöver kunna koppla det till något vi har en relation med. Om vi har ett förhållande till naturen, baserat på egna upplevelser, engagerar vi oss mer för dess hållbarhet.

I projektet de Generösa skogen ska tre företag/författare och skådespelare arbeta fram en vandringsföreställning som kan visas i de Göingska skogarna. Projektstödet går till material och ersättning för viss arbetstid, resor, ersättning till musiker och kostnader för marknadsföring.

Publiken ska bjudas på en inspirerande och upplevelserik vandring som tar dem utanför stigarna i både bokstavlig och symbolisk betydelse. Deltagarna ska få se och känna naturen och dess potential.

Mål

  • att skapa en modell (vandringsföreställningen) och en produkt som kan användas i olika sammanhang och riktas mot olika grupper (skolbarn, nyanlända, folk med funktionshinder) med ett och samma syfte (se ovan).
  • givit 300-400 människor en annorlunda skogs upplevelse i en skog nära Immeln.
  • Ha samarbetat med Immelns kanotcenter på deras Outcraft festival sista helgen i aug, genom att vandringsföreställningen är en del av deras programmet, samt med ett föredrag om våra bakomliggande tankar.
  • Haft ett utbyte Immelns riksteaterförening, i form av en teaterworkshop och eventuellt deltagande i vandringsföreställningen.
  • Haft ett samarbete med lokala skogsägare gällande spelplats och eventuell traktor transport till spelplats.
  • Haft ett samarbete och en cirkel i folkbildnings syfte med Anna Johansson och ABF Östra Göinge.
  • Haft ett samarbete med SFI i Broby och eventuellt ett förberedande samtal med eleverna, innan de kommer till föreställnings vandringen i skogen.
  • Haft ett samarbete med Sensus Studieförbund i Kristianstad.
  • Ha dokumenterat arbetet i text och bild.

Resultat:

Tolv fullbokade vandringsföreställningar i skogen sommaren 2019 i samarbete med lokala aktörer i Immeln.

 

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Den generösa skogen
Sökande: Studio Ljungkulla, Petra Lindblom
Journalnummer: 2019-1780
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd för företag inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskoppling
Bedömning: Ansökan får 342 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Ett spännande och kreativt projekt med stark koppling till vår strategi att skapa social inkludering i kombination med vård av natur och kultur. Har goda förutsättningar att bidra till att profilera området på ett nytt sätt. Intressanta kopplingar till tidigare projekt som kan ge ytterligare effekter. Många bra och intressanta kopplingar till andra organisationer och föreningar. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 286 955 kr, varav 200 000 kr finansieras med projektstöd och 86 955 kr är privat finansiering.
LAG finansierar 69,7 % av de faktiska utgifterna med projektstöd.

Budget utfall (PS/privat): 265 592 kr (181 408 kr/84 184 kr)

Ideell tid: 130 310 kr + 6900 kr (resurs)

Dela: