Beviljade projekt

Projektägare: Fryshuset Östra Göinge

Projektet MOOWED ska lyfta och synliggöra unga tjejer samt uppmuntra till engagemang i verksamheter. Allt för att de ska ta makten över sin egen framtid.

Projektet riktar sig initialt till gruppen nyanlända och tjejer med invandrarbakgrund, vilket är en målgrupp Fryshusets ordinarie verksamhet inte når i dagsläget. Kulturella och språkliga hinder kan stå i vägen och det krävs ett nytänkande för att nå ut till gruppen. För att överbrygga dessa barriärer ska personal med specifik kompetens anställas.

En tjejgrupp för tjejer mellan 16-22 år ska startas som bildar ett forum för samtal och aktiviteter. Föreläsningar inriktat på ungt ledarskap samt workshops genomförs samt olika aktiviteter inom kultur, konst, idrott och matlagning. Även målgruppsdrivna aktiviteter där tjejerna skapar egna projekt, möten, evenemang eller liknande för att samla den egna gruppen eller andra grupper av ungdomar ingår i projektet.

MOOWED ska stärka unga tjejer till att ta ett kliv fram och våga. Den lokala självbilden och gemenskapen, den så kallade ”göingeandan”, ska breddas till att inkludera även unga tjejer med invandrarbakgrund. Tanken är också att projektet ska bli en bestående verksamhet i Fryshuset.

Projektnamnet är skapat utifrån tre starka kvinnliga ledare som är stora förebilder: Michelle Obama, Oprah Winfrey och Ellen DeGeneres.

Resultat:

En tjejgrupp har startats och därefter träffats varje tisdag mellan 17.00-19.00 eller annan dag i veckan när specifik aktivitet krävt detta. Under dem här träffarna har tjejerna fått prova på olika saker i form av workshops, föreläsningar och besök hos ideella föreningar t.ex. hästridning,  självförsvarskurs och konstworkshops. Tjejerna har även planerat och hjälpt till i aktiviteter för sig själva och andra ungdomar t.ex. genom ”konst och systerskap”-konstellationen och ”Barn till ensamma mammor:s” årliga julklappsutdelning. Ett kontinuerligt tema som har influerat under årets gång har varit kvinnliga förebilder och ledarskap.

– Sommaren 2020 kom 6 deltagare ut i sommarjobb varav en blev anställd i Fryshuset.
– Alla deltagare som inte redan studerade har valt att studera vidare i gymnasienivå eller komvux för att sedan söka sig vidare till ett yrke de gillar.
– Ökat intresse bland ungdomarna av föreningslivet. Allt fler har börjat söka sig till en fritidsaktiviteter.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: MOOWED
Sökande: Fryshuset Östra Göinge
Journalnummer: 2019-1543
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Bra och tydlig beskrivning av inriktning och tillvägagångssätt liksom långsiktig tanke att använda projektresultatet i ordinarie verksamhet.  Projektet har potential att ge långsiktiga effekter. Bra och genomtänkt utvärderingsmodell. Ett strålande projekt som verkligen ligger rätt i tiden, med stark inriktning på utveckling och social inkludering på landsbygden. Projektet har en hållbar inriktning för att skapa positiva effekter för Östra Göinge och Skåne Nordost. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 620 393 kr, varav 416 000 kr finansieras med projektstöd och 204 393 kr finansieras med LAG-pott..
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR): 501 304 kr (336 145 kr/165 159 kr)

Ideell tid: 18 040 kr + 28 000 kr (resurs)

Dela: