Nyheter

Ny medarbetare sätter fokus på miljön i nordöstra Skåne

Publicerades den 21 augusti 2019

Erik Rosenblad är ny projektledare inom miljö och kommer arbeta för att omsätta Skånes Ess miljöplan till verkliga projekt och initiativ.

Skånes Ess miljöplan togs fram inför nuvarande programperiod och lyfter ett antal arbetsområden inom vilka insatser behövs för att närma sig de miljömål som finns lokalt, regionalt och globalt.

– Jag hoppas kunna inspirera till nya projekt och samarbeten inom miljöområdet, och även stötta och hjälpa till att lyfta fram redan pågående lokala initiativ, berättar Erik.

Han ser samverkan mellan människor, organisationer och företag som den kanske viktigaste nyckeln i att nå framgång i arbetet med samhällets stora miljöutmaningar. Han ser också stora möjligheter i landsbygden.

– Landsbygden är en kraft i omställningen mot ett verkligt hållbart samhälle där vårt samhälle går i takt med de ekosystem som vi oundvikligen är en del av, säger Erik. Genom att jobba tillsammans och ta gemensamt ansvar för landsbygdsutvecklingen kan vi nå verklig hållbarhet och få ett helhetsperspektiv, oavsett om det är biologisk mångfald, ekoturism, eller småskalig livsmedelsproduktion som står i fokus.

Under hösten kommer Erik att nå ut till personer och organisationer som redan har engagemang vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor, och även att hålla öppna möten för alla som är intresserade av att starta och driva miljöinriktade projekt. Kontakta gärna Erik och bli en del av detta arbete!

Erik kommer senast från Ystads kommun där han arbetat som hållbarhetssamordnare och som projektledare för en leaderförstudie kring kommunsamverkan mot invasiva främmande arter.

Kontakt

Erik Rosenblad, Projektledare Miljö
Mobil: 0730-51 99 50
E-post: erik@skanesess.se

 Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare Skånes Ess
Mobil: 0702-19 99 50
E-post: kerstin@skanesess.se

Dela: