Nyheter

Hallå där, landsbygdsminister Jennie Nilsson!

Publicerades den 12 september 2019

Vad vet du om Leadermetoden?
Jag har bra koll på den sedan innan. Lokal utveckling och innovation är något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat.

Hur tror du man bäst ökar medvetenheten om lokalt ledd utveckling?
Det finns mycket man kan göra! Jag tror att verksamhetsledarna har en viktig roll att finnas i leaderområdet och sprida information om de möjligheter som finns. Men även andra viktiga aktörer måste bidra. Till exempel kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och olika intresseorganisationer kan hjälpa till med att sprida information om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling.

För att skapa ökat intresse är jag övertygad om att det är viktigt att sprida goda exempel på satsningar som genomförts och visa på resultat av det hårda arbete som görs.

Hur viktigt är Leader och Leadermetoden för den svenska landsbygden?
Regeringen anser att leadermetoden bidrar till lokal utveckling både genom verksamheterna i projekten och genom det lokala engagemanget. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är en väl beprövad metod för att driva lokalt utvecklingsarbete. Att leadermetoden baseras på ett partnerskap där offentlig, privat och ideell sektor arbetar tillsammans är en styrka, tycker jag. Det är också en styrka att utifrån ett underifrånperspektiv kraftsamla i en strategi för den lokala utvecklingen. Ett innovativt arbetssätt bidrar också det till att stärka den lokala utvecklingskraften.

Vilka utmaningar står Leader inför tror du?
Vi har en spännande tid framför oss! Starten av programperioden har varit en utmaning. Sverige genomför lokalt ledd utveckling inom fyra fonder som bekant (landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden). Det var nytt för alla och det har tagit tid att komma igång med arbetet inom alla fonder. Nu ser det ut att löpa på bra då det gäller hanteringen av stöd och genomförandet av projekten. En utmaning som vi har framför oss är att se till att vi använder hela programbudgeten och att alla projekt som är igång hinner med att genomföra det som är planerat.

Sedan startar snart en ny programperiod och nya strategier och prioriteringar ska utarbetas. Det är alltid en utmaning att gå över till ett nytt program och det kan skapa svårigheter att planera. Vi vet i princip (även om förordningen från EU är under förhandling, men reservationen på 5% för Leader har det inte lyfts invändningar emot) att vi kommer finansiera Leader genom landsbygdsfonden, men hur det blir med övriga fonder är ännu oklart. Ibland finns det också skäl att se över leaderområdets avgränsningar, organisering och vilka som bör sitta med i LAG.

Maria Lundgren, kommunikatör Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dela: