Beviljade projekt

Bigården – kunskapscentrum och mötesplats

Publicerades den 4 oktober 2019

Projektägare: Kristianstadsbygdens biodlarförening

Projektet syftar till att bygga ett kunskapscentrum för biodlare för utbildning och praktisk utövning så att fler kan våga satsa på en biodlarverksamhet.

Intresset för biodling har ökat mycket senaste tiden och behovet av biodlare och kunskap om biodling är stort. Bi är viktiga pollinerare i naturen och efterfrågan om bi och produkter, nybörjarkurser och utbildning ökar. Efter en förstudie utförd av föreningen framkom ett stort stöd för ett kunskapscentrum i egna lokaler och på en plats där praktisk biodling utförs.

Projektets genomförande består i att flytta nuvarande föreningsbigård till Önnestad. Biodlarföreningen ska köpa och uppföra ett föreningshus samt inreda detta. I samband med invigningen kommer en ”Biets Dag” att anordnas.

Mål:

  • Skapa en bigård, ett föreningshus med mötes- och utbildningslokal, slungrum, lager, hygienutrymme.
  • Etablera kontakt med skolor och företag för kunskapsspridning.
  • Anordna en ”öppet hus”-dag med minst 50 besökare
  • Öka antalet medlemmar i föreningen

På lång sikt:

  • Fler yrkesodlare
  • Ökad kunskap om biodling både på landsbygd och i staden.

Samarbeten

Önnestads Naturbruksgymnasium (Hushållningssällskapet), Degeberga hembygdsförening (bimuseum), Kulturhuset Barbacka, Sony.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-09-04
Projektnamn:
Bigården – kunskapscentrum och mötesplats
Sökande: Kristianstadsbygdens biodlarförening
Journalnummer: 2019-1049
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Ett intressant och bra projekt som har goda förutsättningar att starkt bidra till Skånes Ess’ strategi både avseende social inkludering, integration, positiv miljöutveckling, stärkt konkurrenskraft och profilering av området. Kopplingen till naturbruksgymnasiet samt närheten till staden med goda kommunikationer underlättar kunskapsutveckling och kunskapsutbyte. Projektet har stor potential för stor samhällsnytta långsiktigt, om det förvaltas väl. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020”

 

Foto: Flickr, mrphancy

Dela: