Beviljade projekt

Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga

Publicerades den 4 oktober 2019

Projektägare: Föreningen Day hack for kids

I detta projekt ska föreningen testa och utveckla genomförande av gamingevenemang för 8-14-åringar samt utveckla konceptet DayHack.

Barn och ungdomars egen uppfattning är att det fattas gamingevenemang för yngre barn och unga. Ett lyckat delprojekt i Unga Ess inspirerade till att bygga upp något i större skala för målgruppen och en önskan att få till ett koncept som kan enkelt användas i andra kommuner.

I detta projekt ska konceptet DayHack utvecklas och mötesplatser skapas för barn 8-14 år som vill prova på e-sport och spela tillsammans. Projektet syftar även till att uppmuntra till fysisk aktivitet som ren förutsättning för e-sport.

På lång sikt ska verksamheten vara etablerad och  genomföra kontinuerliga event i Sverige med internationella ambitioner men med säte i Östra Göinge kommun. Arrangemangen byggs av barn för barn men med stöd av Day Hacks organisation och med aktörer som arbetar utifrån ett underifrånperspektiv och med lokala aktörer.

För att genomföra projektet anställs personal på deltid som kommer att arbeta med att skapa kontakter med sponsorer och medarrangörer. Flera evenemang ska genomföras och marknadsföras. Vidare ska samarbeten byggas med annan kommun, med högskola/universitet samt andra intressenter.

Mål
Genomföra två gamingevent under projekttiden
Att ca 280 barn och ungdomar har deltagit på eventen
Ett uppbyggt kansli med fungerande verksamhet och rutiner
Etablerade relationer med sponsorer och samarbetspartners
Minst ett event genomfört av andra aktörer med Day Hack som koncept och plattform

Resultat:

– 90 antal deltagare, fördelat på 5 flickor och 85 pojkar, 16 volontärer samt 30 föräldrar som deltog vid föreläsning/samtal om e-sport, gaming och skärmtid
– utformat koncept för genomförande av DayHack event
– fördjupat samarbete med lokala aktörer som kan ligga till grund för framtida event
– etablerat kontakt och intresse hos annan kommun (Svalövs kommun) att använda DayHack som plattform för event

Huvudsakliga aktiviteter är:
– Vidareutveckla koncepten för eventen med såväl gaming som fysiska aktiviteter (klättring på klättervägg samt ”prova på budo”)
– Föreläsning för vuxna om e-sport och gaming – allt för att minska klyftorna mellan föräldrar och barn
– Utveckla hemsida med funktioner för medlemssidor, anmälningsformulär etc
– Bygga upp Nyhetsbrev och andra kommunikationsvägar med medlemmar och intressenter.
– Dokumentation och utvärderingar av eventen, för att skapa lärande och utveckla konceptet.
– Kontaktskapande med sponsorer,
– Möten och planering av event tillsammans med medarrangörer (kommuner, föreningar)
– Marknadsföra eventen (sociala medier, hemsida och nätverkande)
– Kontakter med Glimåkra Folkhögskola, Studiefrämjandet och andra intressenter
– Förberedelser av två stora event, men endast möjlighet att genomföra ett event (februari 2020). Det andra eventet planerades men fick ställas in pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till COVID-19 och genomförande av event
– Påbörjat dialog med en annan värdkommun (Svalövs kommun) för att genomför event i DayHacks eller liknande regi.

Projektfakta och bedömning

Beslut (LAG): 19-09-19
Projektnamn: Day Hack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga
Sökande: Föreningen Day hack for kids
Journalnummer: 2019-3028
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till stor del bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 274 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: ”Ett positivt initiativ för ungas aktivitet på landsbygden med koppling till staden men även med en stark ambition att sprida ett utvecklat koncept. Spännande ’ny’ verksamhet som kan ge stora framtida effekter både för ungdomar men även ur ett integrationsperspektiv. Ett innovativt projekt som har möjlighet att utveckla gaming i en positiv riktning. Projektet kan också bidra till att barn och unga som är intresserade av gaming/datorspel hamnar i ett större socialt sammanhang. Inslagen av kompetensutvecklande insatser om t ex vikten av rörelse och miljö innebär att projektet är mer än endast datorspel. Insatsen är spännande, intressant identitetsskapande och passar väl in i Skånes Ess strategi.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 722 050 kr, varav 433 523 kr finansieras med projektstöd och 213 527 kr finansieras med LAG-pott och 75 000 kr är privat finansiering.
LAG finansierar 90% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den egna insatsen är projektet fullfinansierat.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 526 087 kr (471 368 kr (316 290 kr/155 078 kr/54 719 kr)

Ideell tid: 180 timmar = 39 600 kr + 50 000 kr (resurs)

Foto: Flickr, Joe Thorn

Dela: